Akademia
Górniczo Hutnicza
Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej
pl en login
 
 
 
 
Wprowadzenie

Katedra powstała dzięki połączeniu Zakładu Elektroniki Jądrowej oraz Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w 2006 roku. Zespół złożony z ponad 40 naukowców, techników, doktorantów i studentów corocznie przyczynia się do powstania prawie 60 publikacji w cenionych czasopismach z dziedziny fizyki i elektroniki. Obecnie pracownicy Katedry biorą udział w siedmiu międzynarodowych eksperymentach zajmujących się badaniami podstawowymi oraz w projektach Uni Europejskiej. Prace prowadzone są w aktualnie biegnących lub niedawno zakończonych eksperymentach (ZEUS, DELPHI, OPAL, RHIC) oraz przy planowanych i niebawem uruchomionych projektach (ATLAS, LHCb, ILC). Działalność Katedry obejmuje trzy główne profile:

  • Elektronika odczytu więcej.
  • Badania oddziaływań fundamentalnych w ramach Modelu Standardowego, jak również prace symulacyjne nowych procesów więcej.
  • Projektowanie i wykonanie detektorów rejestrujących produkty oddziaływania (detektory gazowe i półprzewodnikowe) więcej.

Tematyka realizowana jest w dwóch zespołach: Zespół Fizyki Cząstek Elementarnych Zespół Elektroniki Jądrowej i Detekcji Promieniowania

 
  Copyright 2008 KOiDC.