AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science pl en login
 
 
 
 

Roma Dasgupta

Teaching notes

Układy Elektroniczne


Grupa: Informatyka Stosowana, czwartek, 17:15 - , 209 D10

Konsultacje: termin dobierany mailowo (roma.dasgupta@fis.agh.edu.pl. pok 220 D10)


Zasady oceniania i zaliczenia przedmiotu:PDF

Zagadnienia do kolowkium wstępnych + do sprawozdańLinia  Filtry  Wzmacniacze  Tranzystory  Logika

 

--------------------------------------------------------

KOLOKWIUM KOŃCOWE: zagadnienia

-------------------------------------------------------
Nazwisko i Imię 6.10  20.10 -
do zmiany

 03.11  24.11  08.12  05.01  19.01  ....
1

 

45 wstepne

ćw. I


ćw. II


ćw. III


ćw. IV


ćw. V


ćw. VI


1.5h kol
2  

45 wstepne

 ćw. I


ćw. I


 ćw. III


 ćw.IV


 ćw. V


ćw. VI


1.5h kol
3   45 wstepne

ćw. I


 ćw. II


 ćw. III

 

 ćw. IV

 

 ćw. V 


 ćw. VI


1.5h kol
4


45 wstepne

ćw. I


 ćw. II


 ćw. III

 

 ćw. IV

 

  ćw. V


 ćw. VI


1.5h kolNazwisko i Imię 6.10  13.10  17.11  01.12 15.12 12.01  24.01  ....
1

 

45 wstepne

ćw. I


ćw. II


ćw. III


ćw. IV


ćw. V


ćw. VI


1.5h kol
2  

45 wstepne

 ćw. I


ćw. I


 ćw. III


 ćw.IV


 ćw. V


ćw. VI


1.5h kol
3   45 wstepne

ćw. I


 ćw. II


 ćw. III

 

 ćw. IV

 

 ćw. V 


 ćw. VI


1.5h kol
4


45 wstepne

ćw. I


 ćw. II


 ćw. III

 

 ćw. IV

 

  ćw. V


 ćw. VI


1.5h kol


z.w.     - zajęcia wstępne (1.5h)

ćw. I    - Linia Długa (A1)

ćw.II   - Filtry bierne, filtry aktywne (A2, A4)

ćw.III  - Wzmacniacze operacyjne w układach liniowych (A3)

ćw.IV  - Charakterystyki tranzystorów bipolarnych i FET (A7, A8, P4)

ćw.V    - Układy kombinacyjne (C1,C4)

ćw.VI   - Układy sekwencyjne (C2, C3)

kolowkium - 1.5h


Instrukcje do ćwiczeń: http://www.fis.agh.edu.pl/koidc/students.php


Stan sprawozdań:

nzal - niezaliczone  / pop - do poprawy  / zal - zaliczone


 
  Copyright 2008 KOiDC.