AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science pl en login
 
 
 
 

Piotr Wiącek

Teaching notes
Ćwiczenia - Przyrządy i Układy Półprzewodnikowe - R3FM

Zestawy zadań


Zestaw 1 na tydzień 42

Zestaw 2 na tydzień 43 & 44

Zestaw 3 na tydzień 45

Zestaw 4 na tydzień 47

Zestaw 5 na tydzień 48Laboratorium - Detekcja promieniowania jądrowego w medycynie - R2FMmgr


Terminy spotkań:

 

Termin zajęć: piątek, godz: 8:15 - 11:15, sala: 8-D11

Legenda: LP1 - licznik proporcjonalny 1

              PP - pomiary prądowe komory gazowej

              LS - licznik scyntylacyjny NaI(Tl)

              LP2 - licznik proporcjonalny 2 (badanie zależności zdolności rozdzielczej licznika Ar i Xe od napięcia polaryzującego detektor)

              LGM - licznik Geigera-Mullera

              PP2 - pomiary prądowe 2

GRUPA A


 Grupa-ćwiczenie LP1
PP LS LP2
LGM
PP2

1. MATLAK Aleksandra

    ZIARKO Grzegorz

11.10.19r
25.10.19r 08.11.19r 15.11.19r 22.11.19r 29.11.19r

2. ŁOBODA Patrycja

    GRZEGORZEK Beata

08.11.19r 11.10.19r 25.10.19r 29.11.19r 15.11.19r 22.11.19r

3. KUCIŃSKA Klaudia

    POPIEL Aleksandra

25.10.19r 08.11.19r 11.10.19r 22.11.19r 29.11.19r 15.11.19r

4.


 
  Copyright 2008 KOiDC.