AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science pl en login
 
 
 
 

Piotr Wiącek

Teaching notes


Godziny konsultacji w semestrze letnim 2019:

- środa, 10:00 - 11:00

 
Laboratorium - Wybrane Zagadnienia Elektroniki Medycznej - R3FM

Obsługa zasilacza napięcia stałego i miernika uniwersalnego wielkości elektrycznych

Obsługa generatora funkcyjnego i oscyloskopu

Konspekt: P-1a Dyskryminator progowy z histerezą

Terminy spotkań:

 

Termin zajęć: piątek, godz: 8:15 - 11:15

GRUPA A


 Grupa-ćwiczenie A3 - WzmOp. P1a - Dyskryminator P4 - Wzm. WE ElJądr.3 - Filtry CR-RC ElJądr. 12 - Układ odb. inf. czasowej

ElJądr.19 - Tor Spektrometryczny


1. PASTUSZKA Weronika

    GRUCA Sylwia

15.03.19r
29.03.19r 12.04.19r 10.05.19r 24.05.19r 07.06.19r

2. PACURA Dominika

    TOKARZ Maria

15.03.19r 29.03.19r 07.06.19r 12.04.19r 10.05.19r 24.05.19r

3. MISZ MArcelina

    DUDEK Michał

15.03.19r 29.03.19r 24.05.19r 07.06.19r 12.04.19r 10.05.19r

4. MACHEJ Alicja

    PACYNA Julia

15.03.19r 29.03.19r 10.05.19r 24.05.19r 07.06.19r 12.04.19r
 


Ćwiczenia - Podstawy elektroniki - R2FM


Zestawy zadań

Zestaw 1 na tydzień 10

Zestaw 2 na tydzień 11 i 12

Zestaw 3 na tydzień 13

Zestaw 4 na tydzień 14 i 15

Zestaw 5 na tydzień 17


 
  Copyright 2008 KOiDC.