AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science pl en login
 
 
 
 

Piotr Wiącek

Teaching notes


Godziny konsultacji w semestrze letnim 2019:

- środa, 10:00 - 11:00

 
Laboratorium - Wybrane Zagadnienia Elektroniki Medycznej - R3FM

Obsługa zasilacza napięcia stałego i miernika uniwersalnego wielkości elektrycznych

Obsługa generatora funkcyjnego i oscyloskopu

Konspekt: P-1a Dyskryminator progowy z histerezą

Terminy spotkań:

 

Termin zajęć: piątek, godz: 8:15 - 11:15

GRUPA A


 Grupa-ćwiczenie A3 - WzmOp. P1a - Dyskryminator P4 - Wzm. WE ElJądr.3 - Filtry CR-RC ElJądr. 12 - Układ odb. inf. czasowej

ElJądr.19 - Tor Spektrometryczny


1. PASTUSZKA Weronika

    GRUCA Sylwia

15.03.19r
29.03.19r 12.04.19r 10.05.19r 24.05.19r /06.06.19r(8:15 - 11:15) 07.06.19r

2. PACURA Dominika

    TOKARZ Maria

15.03.19r 29.03.19r 07.06.19r 12.04.19r 10.05.19r 24.05.19r /06.06.19r(8:15 - 11:15)

3. MISZ MArcelina

    DUDEK Michał

15.03.19r 29.03.19r 24.05.19r /06.06.19r(8:15 - 11:15) 07.06.19r 12.04.19r 10.05.19r

4. MACHEJ Alicja

    PACYNA Julia

15.03.19r 29.03.19r 10.05.19r 24.05.19r /06.06.19r(8:15 - 11:15) 07.06.19r 12.04.19r
 


Postęp w analizie sprawozdań:

Legenda:

b. sp. - brak sprawozdania

pyt. - wymagane dodatkowe pytanie do zaliczenia sprawozdania

zal. - sprawozdanie zaliczone

zw. - zwrot sprawozdania

... - sprawozdanie czeka na sprawdzenie

 

Aktualizacja: 17.06.2019, godz. 22:00

GRUPA A


 Grupa-ćwiczenie A3 - WzmOp. P1a - Dyskryminator P4 - Wzm. WE ElJądr.3 - Filtry CR-RC ElJądr. 12 - Układ odb. inf. czasowej

ElJądr.19 - Tor Spektrometryczny


1. PASTUSZKA Weronika

    GRUCA Sylwia

zal.
zal.
zal.
zal.
b.sp. b.sp.

2. PACURA Dominika

    TOKARZ Maria

zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.


3. MISZ MArcelina

    DUDEK Michał

zal.
zal. zal.
zal.
zal.
zal.

4. MACHEJ Alicja

    PACYNA Julia

zal.
zal. zal.
b.sp. zal.
zal.

 Ćwiczenia - Podstawy elektroniki - R2FM


Zestawy zadań
Termin drugiego (ostatniego) kolokwium zaliczeniowego: czwartek, 27.06.2019r, godzina 11:00, sala 209-D10 - UWAGA: termin na prośbę i za zgodą wszystkich zainteresowanych został przeniesiony na późniejszy dzień.
Nowy termin drugiego kolokwium zostanie podany w późniejszym terminie, z tygodniowym wyprzedzeniem.


Termin drugiego (ostatniego) kolokwium zaliczeniowego: wtorek, 03.09.2019r, godzina 11:00, sala 209-D10

Zestaw 1 na tydzień 10

Zestaw 2 na tydzień 11 i 12

Zestaw 3 na tydzień 13

Zestaw 4 na tydzień 14 i 15

Zestaw 5 na tydzień 17

Zestaw 6 na tydzień 19

Zestaw 7 na tydzień 20

Zestaw 8 na tydzień 22

Zestaw 9 na tydzień 23

Zestaw 10 na tydzień 24Laboratorium - Elektroniczna aparatura dozymetryczna - R1MGR-FM


Pomoce dydaktyczne do aparatury laboratoryjnej:

Obsługa zasilacza napięcia stałego i miernika uniwersalnego wielkości elektrycznych

Obsługa generatora funkcyjnego i oscyloskopu

Instrukcja obsługi: Oscyloskopy cyfrowe z serii TDS firmy TEKTRONIX

Instrukcja obsługi: Generatory sygnałowe z serii AFG3000 firmy TEKTRONIX

 

Sposób definiowania nazw plików dla sprawozdań i tematów maili:

   - wzór: nazwa_bazowa-SPRAWOZDANIE-nazwisko1_nazwisko2

gdzie: nazwisko1_nazwisko2 - odpowiada nazwiskom studentów (ewentualnie jedno nazwisko studenta w grupach jednoosobowych) wykonujących ćwiczenie i oddających dane sprawozdanie

 nazwa_bazowa - patrz poniżej

   - przykład tematu maila oraz nazwy załącznika: IntLin-SPRAWOZDANIE-nazwisko1_nazwisko2

 

Konspekty do ćwiczeń laboratoryjnych i ich nazwy_bazowe:

   Integrator liniowy: IntLin

   Przetwornik częstotliwość-napięcie: Konw-fU

   Przetwornik napięcie-częstotliwość: Konw-Uf

   Licznik - FPGA, mikroC: Counter

   Przetwornik napięcie-prąd: Konw-VI

Dodatkowe materiały:

   Integrator liniowy - nota katalogowa Wzm. Operacyjnego uA741 wykorzystywanego przy budowaniu układu.

   Konwerter fU / Uf - nota katalogowa KA331 wykorzystywanego przy budowaniu układu.

 

Zasady zaliczania:

ocena z laboratorium Obecność obowiązkowa, oceny z kartkówek OS i sprawozdań OL.
Ocena końcowa: OK = 0.6*OS + 0.4*OL

Sprawozdania powinny zawierać wykresy pomiarów przeprowadzonych w pracowni oraz rysunki wykorzystanych układów pomiarowych. Konieczne jest porównanie otrzymanych wyników z przewidywaniami teoretycznymi.
Sprawozdania w postaci pliku PDF prosze doręczyć w wersji elektonicznej na adres e-mail: wiacek@agh.edu.pl (temat maila oraz nazwa załącznika pdf zgodnie z poleceniem powyżej)

 

Wyniki sprawozdań:

Legenda:

b. sp. - brak sprawozdania

pyt. - wymagane dodatkowe pytanie do zaliczenia sprawozdania

zal. - sprawozdanie zaliczone

zw. - zwrot sprawozdania

... - sprawozdanie czeka na sprawdzenie

 

Termin zajęć: środa, godz: 12:15 - 15:15, sala D10-209

Aktualizacja: 14.06.2019, godz. 08:30

GRUPA A


 Grupa-ćwiczenie IntLin Konw-fU Konw-Uf Counter Konw-VI

 


1. TYRAN Ewelina

    MATLAK Aleksandra

zw.
zal.
b.sp.
b.sp.

2. MUCHA Magdalena

    WALKA Danuta

zw.
zal.
zal.

zal.


3. POPIEL Aleksandra

 

zal.
zal.
zal.

zal.


4. ZIARKO Grzegorz

 

zal.
zal.
zal.

zal. 
  Copyright 2008 KOiDC.