AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science pl en login
 
 
 
 

Piotr Wiącek

Teaching notes


Godziny konsultacji w semestrze letnim 2017:

- środa, 12:00 - 13:00

 


Ćwiczenia - Podstawy elektroniki - R2FM

Zestawy zadań

 

Termin II-go kolokwium zaliczeniowego: wtorek, 05.09.17r, godz. 10:00, sala 123-D10

Termin I-go kolokwium zaliczeniowego: środa, 21.06.17r, godz. 11:00, sala 319-D10

Zestaw 1 na tydzień 9&10

Zestaw 2 na tydzień 11&12

Zestaw 3 na tydzień 13

Zestaw 4 na tydzień 14

Zestaw 5 na tydzień 16 & 17

Zestaw 6 na tydzień 18 ( + zaległe zadania z zestawu 5)

Zestaw 7 na tydzień 19 & 20

Zestaw 8 na tydzień 20 & 21

Zestaw 9 na tydzień 21

Zestaw 10 na tydzień 23Laboratorium - Wybrane Zagadnienia Elektroniki Medycznej - R3FM

Obsługa zasilacza napięcia stałego i miernika uniwersalnego wielkości elektrycznych

Obsługa generatora funkcyjnego i oscyloskopu

Konspekt: P-1a Dyskryminator progowy z histerezą

Terminy spotkań:

 

Termin zajęć: poniedziałek, godz: 11:30 - 14:30

GRUPA A


 Grupa-ćwiczenie A3 - WzmOp. P1a - Dyskryminator P4 - Wzm. WE ElJądr.3 - Filtry CR-RC ElJądr. 12 - Układ odb. inf. czasowej

ElJądr.19 - Tor Spektrometryczny


1. TOBIŚ Aleksandra

    SKIRLIŃSKA Katarzyna

13.03.17r
27.03.17r 10.04.17r 08.05.17r 22.05.17r 05.06.17r

2. SKRZYPEK Agata

    TUREK-FIJAK Anna

13.03.17r 27.03.17r 10.04.17r 05.06.17r 08.05.17r 22.05.17r

3. SKÓRA Karolina

    ...

13.03.17r 27.03.17r 10.04.17r 22.05.17r 05.06.17r 08.05.17r

4. ...

    ...
GRUPA B


Grupa-ćwiczenie A3 - WzmOp. P1a - Dyskryminator P4 - Wzm. WE ElJądr.3 - Filtry CR-RC ElJądr. 12 - Układ odb. inf. czasowej

ElJądr.19 - Tor Spektrometryczny


1. KOZUB Natalia

    BRANIA Joanna

20.03.17r 03.04.17r 24.04.17r 15.05.17r 29.05.17r 12.06.17r

2. SZCZUREK Kornelia

    BRYŁA Katarzyna

20.03.17r 03.04.17r 24.04.17r 12.06.17r 15.05.17r 29.05.17r

3. ROGOZIŃSKA Ewa

    DUDEK Daria

20.03.17r 03.04.17r 24.04.17r 29.05.17r 12.06.17r 15.05.17r

4. ...

    ...
 
Laboratorium - Elektronika Współczesna - R1MGR_FT

Terminy spotkań:

 

Dodatkowy termin kolokwium końcowego: 06.06.2017r (wtorek), godz. 12:00, sala 221-D10

Kolokwium końcowe: 23.05.2017r (wtorek), godz. 9:30, sala 209.

Konspekt do ćwiczenia laboratoryjnego: P5 - Stabilizatory napięcia stałego

Konspekt do ćwiczenia C5 - PLL jest dostępny w zakladce  Dla Studentów strony http://www.ftj.agh.edu.pl/koidc/ w dziale Układy cyfrowe: C-5 Badanie pętli fazowej I i II rodzaju - PLL.

Konspekt do ćwiczenia laboratoryjnego: Maszyny Stanu

 

Konspekty do ćwiczenia laboratoryjnego: ADC/DAC:

   - przetwornik DAC

   - przetwornik ADC

Propozycja opracowania wyników pomiarowych z ćwiczenia "Przetwornik ADC": ADC - opracowanie danych

 

Nazwy bazowe ćwiczeń wykorzystywane przy definiowaniu nazw plików dla sprawozdań i tematów maili:

   - wzór: nazwa_bazowa-SPRAWOZDANIE-nazwisko1_nazwisko2

   - przykład: STAB-SPRAWOZDANIE-nazwisko1_nazwisko2

   P5 - Stabilizatory nap.: STAB

   C5 - PLL: PLL

   MaszynyStanu: FSM

   ADC/DAC: ADCDAC


 

Termin zajęć: wtorek, godz: 08:15 - 11:15

GRUPA A


 Grupa-ćwiczenie
P5 - Stabilizatory nap.
C5 - PLL
MaszynyStanu ADC/DAC

1. KASPERSKI Dominik

    TROFINIAK Marcin


14.03.17r 28.03.17r 11.04.17r 09.05.17r

2. MUZYKA Maciej

    CELARY Mateusz


14.03.17r 28.03.17r 11.04.17r 09.05.17r

3. GREGOR-PAWŁOWSKI Jakub

    JAGODA Paweł


14.03.17r 28.03.17r 11.04.17r 09.05.17r

4. JURKOWSKI Piotr

    AHADDAD Jakub


14.03.17r 28.03.17r 11.04.17r 09.05.17r

GRUPA B


Grupa-ćwiczenie
 


1. KOZIOŁ Paweł

    ...


21.03.17r 04.04.17r 25.04.17r 16.05.17r

2. ...

    ...


21.03.17r 04.04.17r 25.04.17r 16.05.17r

3. ...

    ...


21.03.17r 04.04.17r 25.04.17r 16.05.17r

4. ...

    ...


21.03.17r 04.04.17r 25.04.17r 16.05.17r

 

 

 


 
  Copyright 2008 KOiDC.