Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2018-01-30 stypendysta w projekcie OPUS NCN prof. Baczmańskiego
B.Szafran

W dniu 29 stycznia 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko studenta-stypendysty do projektu OPUS NCN prof. Andrzeja Baczmańskiego. Stypendium otrzymał inż. Przemysław Kot. Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów NCN z 27.10.2016 od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.
Strona główna Wydziału