Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2018-08-14 rozstrzygnięty konkurs stypendialny w Sonacie Bis dr S. Wrońskiego
B. Szafran

W konkursie na stypendium doktoranckie w projekcie Sonata Bis, dr inż. Sebastiana Wrońskiego, "Opracowanie modelu przebudowy tkanki kostnej pod wpływem działających obciążeń " komisja konkursowa postanowiła przyznać stypendium Panu mgr inż. Adrianowi Witowi.

2018-08-03 grant HOMING FNP dla pracownika KISiFK [więcej] go


2018-07-25 Stypendia doktorskie NCN Etiuda dla doktorantów WFiIS [więcej] go


2018-03-13 akredytacja PKA dla kierunku "Informatyka stosowana" [więcej] go


Strona główna Wydziału