Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2020-09-21 Zmiana stanu działalności AGH od 1 października 2020
B. Szafran

AGH zmienia stan działalności od 1 października 2020

W związku z zaleceniami dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej wydał zarządzenie sprawie stanu działalności Uczelni od 1 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad funkcjonowania uczelni znajdują się w Zarządzeniu Rektora AGH nr 68/2020. W szczególności, Rektor upoważnił Prorektora ds. Kształcenia do określenia szczegółowych zasad realizacji zajęć dydaktycznych, a Dziekanów Wydziałów do podejmowania decyzji o dopuszczeniu do realizacji zadań z zakresu kształcenia.Wytyczne w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni i organizacji kształcenia zostały ogłoszone przez Prorektora ds. Kształcenia 18 maja 2020.

Dodatkowe wyjaśnienia do w/w wytycznych zostały ogłoszone przez Prorektora ds. Kształcenia 29 maja 2020.

Wytyczne w sprawie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim w roku akad. 2019/2020 zostały ogłoszone przez Prorektora ds. Kształcenia 29 maja 2020.

Wytyczne w sprawie organizowania zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w budynkach Uczelni zostały ogłoszone przez Prorektora ds. Kształcenia 8 czerwca 2020.

Wytyczne w sprawie organizacji zajęć w nowym roku akademickim 2020/2021 zostały ogłoszone przez Prorektora ds. Kształcenia 27 lipca 2020.


Organizacja roku akad. 2020/2021 została ogłoszona w Zarządzeniu Rektora AGH nr 45/2020.


Zaleca się śledzenie strony internetowej AGH oraz komunikatów przesyłanych drogą elektroniczną.


2020-10-01 Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2020/21 [więcej] go


2020-09-30 implementacja zasad ochrony sanitarnej [więcej] go


2020-09-30 Raport: Źródła zanieczyszczeń pyłowych powietrza w Krakowie [więcej] go


2020-09-29 Godziny rektorskie 5 października [więcej] go


2020-09-28 Dr M. Dyndał / Polskie Powroty NAWA [więcej] go


2020-09-24 nagorda PTF im. Arkadiusza Piekary dla absolwenta WFiIS [więcej] go


2020-09-21 Zmiana stanu działalności AGH od 1 października 2020 [więcej] go


2020-09-16 studenci: przedmioty innowacyjne [więcej] go


2020-09-01 założenia organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/21 [więcej] go


2020-06-09 Kolejny absolwent WFiIS wyróżniony w konkursie "Diamenty AGH" [więcej] go


Strona główna Wydziału