Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2021-03-24 Łamanie uniwersalności leptonowej / LHCb
B.Szafran
Fundamentalnym założeniem Modelu Standardowego jest uniwersalność oddziaływań leptonów z bozonami pośredniczącymi (nośnikami oddziaływań elektrosłabych). Jeżeli uniwersalność leptonowa jest zachowana to wszelkie procesy prowadzące do produkcji stanów końcowych różniących się pomiędzy sobą zapachem (lub inaczej typem) leptonów powinny zachodzić w dokładnie taki sam sposób. Współpraca LHCb przeprowadziła analizę dwóch kanałów rozpadu pięknego mezonu B+ na K+ oraz parę elektron-pozyton lub mion-antymion i wyznaczyła stosunek częstości obu rozpadów. Przy zachowaniu uniwersalności leptonowej stosunek ten powinien wynosić 1. Pomiary dokonane przez Współpracę LHCb dały wartość 0.846, co oznacza, że rozpady do stanów końcowych zawierające elektrony są preferowane w stosunku do stanów końcowych zawierających miony.

Jest to pierwsza tego typu obserwacja podważająca Model Standardowy. Znaczącość tej obserwacji jest na poziomie 3.1 sigma. Za poziom definitywnego odkrycia uznaje się zazwyczaj poziomu 5 sigma. Otrzymano taką samą wartość centralną pomiaru, jak przy analizie mniejszej próbki danych (Run 1). Nowe dane eksperyment zacznie zbierać w roku 2022.

Odnośniki: strona publiczna eksperymentu LHCb: http://lhcb-public.web.cern.ch artykuł na stronie BBC: https://www.bbc.com/news/science-environment-56491033

2021-04-02 POLS, Produkcja cząstek i ich korelacje w zderzeniach wysokoenergetycznych [więcej] go


2021-03-24 Łamanie uniwersalności leptonowej / LHCb [więcej] go


2021-03-04 implementacja zasad ochrony sanitarnej [więcej] go


Strona główna Wydziału