Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Rada Wydziału

Rada liczy 91 członków, w tym 59 samodzielnych pracowników z tytułem naukowym (27) lub stopniem doktora habilitowanego (32). Członkowie Rady pełnią liczne funkcje w senackich komisjach AGH oraz jednostkach naukowych krajowych i zagranicznych.

Rada Wydziału posiada uprawnienia do

 • nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplie fizyka,
 • nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplie biofizyka,
 • nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscypline fizyka
 • oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk fizycznych.

W latach 1991-2018 Rada WFiIS:

 • nadała 266 stopni doktora,
 • zatwierdziła bądź nadała 68 stopni doktora habilitowanego,
 • i wystąpiła z 47 wnioskami o tytuł naukowy.

Członkowie Rady Wydziału

Władze wydziału

Samodzielni pracownicy naukowi - profesorowie

Samodzielni pracownicy naukowi - doktorzy habilitowani

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr inż. Antoni Dydejczyk
 • dr inż. Leszek Furman
 • dr inż. Zbigniew Gorczyca
 • dr inż. Piotr Gronek
 • dr inż. Katarzyna Matusiak
 • dr Łucjan Pytlik
 • dr inż. Radosław Strzałka
 • dr inż. Waldemar Tokarz

Przedstawiciele pozostałych pracowników

 • mgr Krystyna Sobczyk
 • mgr Grażyna Waluś
 • mgr Aneta Wijas

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 • mgr inż. Wojciech Krupa
 • mgr inż. Beata Trzpil-Jurgielewicz

 • inż. Paweł Augustyn
 • inż. Mateusz Gala
 • inż. Paweł Jagoda
 • inż. Iga Kaczmarek
 • inż. Dominik Ostrogórski
 • inż. Zofia Pieńkowska
 • inż. Patryk Pasterny
 • inż. Jakub Skalak

 • Dawid Gwiżdż
 • Mateusz Iskrzycki
 • Anna Malik
 • Anna Nowak
 • Kuba Pająk
 • Damian Płóciennik
 • Mikołaj Polański
 • Kinga Zasiadczyk

Uczestniczący z głosem doradczym

 • prof. dr hab. Edward Chruściel
 • prof. dr hab. Henryk Figiel
 • prof. dr hab. Kazimierz Jeleń
 • prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Korbel
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft
 • prof. dr hab. Karol Krop
 • prof. dr hab. Jan Lasa
 • prof. dr hab. Andrzej Maksymowicz
 • prof. dr hab. Bogdan Muryn
 • prof. dr hab. inż. Jerzy W. Niewodniczański
 • prof. dr hab. Jarosław Pszczoła
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Przewłocki
 • prof. dr hab. Wiesława Sikora
 • prof. dr hab. Leszek Turczynowicz-Suszycki
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba
 • dr hab. Jolanta Gilewicz-Wolter
 • dr hab. inż. Jerzy Janczyszyn
 • dr hab. inż. Chau Dinh Nguyen
 • dr hab. Antoni Paja

Uchwały Rady Wydziału

Strona główna Wydziału