Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Pracownicy

Książka adresowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

profesorowie zwyczajni

profesorowie nadzwyczajni

z tytułem naukowym profesora

ze stopniem naukowym doktora habilitowanego

adiunkci

ze stopniem naukowym doktora habilitowanego

ze stopniem naukowym doktora

asystenci

ze stopniem naukowym doktora habilitowanego

 • dr hab. Adam Bzdak

ze stopniem naukowym doktora

z tytułem zawodowym magistra

starsi wykładowcy i wykładowcy

ze stopniem naukowym doktora

z tytułem zawodowym magistra

bibliotekarze

pracownicy inżynieryjno-techniczni

pracownicy pracowni konstrukcyjno-mechanicznej

pracownicy administracyjni

pracownicy dziekanatu

pracownicy obsługi

poprzednio zatrudnieni

 • prof. dr hab. Andrzej Oleś, dr hc AGH
 • prof. dr hab. Edward Chruściel
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Dziunikowski
 • prof. dr hab. Henryk Figiel
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Florkowski
 • prof. dr hab. Barbara Hołyńska
 • prof. dr hab. Kazimierz Jeleń
 • prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Korbel
 • prof. dr hab. Karol Krop
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft
 • prof. dr hab. Jan Lasa
 • prof. dr hab. Andrzej Maksymowicz
 • prof. dr Jerzy M. Massalski
 • prof. dr hab. Bogdan Muryn
 • prof. dr hab. inż. Jerzy W. Niewodniczański
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Przewłocki
 • prof. dr hab. Khalid Saeed
 • prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski
 • prof. dr hab. Leszek Turczynowicz-Suszycki
 • dr hab. Jolanta Gilewicz-Wolter
 • dr hab. inż. Jerzy Janczyszyn
 • dr hab. inż. Andrzej Markowicz
 • dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska
 • doc. dr Kazimierz Ostrowski
 • dr Andrzej Bombik
 • dr inż. Krzysztof Ciba
 • dr inż. Grażyna Domańska
 • dr Ewa Japa
 • dr inż. Mariusz Kopeć
 • dr inż. Leszek Petryka
 • dr inż. Janusz Rosiek
 • dr inż. Damian Rybicki
 • dr Zofia Sanok
 • dr inż. Katarzyna Senderowska
 • dr Bartosz Strzelczyk
 • dr Joanna Studnik
 • mgr inż. Andrzej Lemański
 • mgr inż. Elżbieta Kochańska-Donizak
 • mgr inż. Władysław Pohorecki
 • mgr inż. Bogusław Prochal
 • mgr inż. Adam Szczepański
 • mgr inż. Jadwiga Włodarczyk-Miśkiewicz
 • inż. Stanisław Cyganik
 • Ewa Baliga
 • Marek Berski
 • Władysław Błaszczyk
 • Kazimierz Czech
 • Tadeusz Kazała
 • Jan Kozera
 • Zenon Opoka
 • Franciszek Pach
 • Jacek Pieron
 • Ryszard Tomasik
 • Tadeusz Tora
 • Celina Wolak
 • Lucyna Wójtowicz
 • Maria Wróbel
Strona główna Wydziału