Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Kierunki studiów

posiadane akredycje

Studia stacjonarne

1. stopnia (inżynierskie)

 • tytuł zawodowy inżyniera
 • 7 semestrów

Kierunek: Fizyka Techniczna

Kierunek: Fizyka Medyczna

Kierunek: Informatyka Stosowana

Kierunek: Mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Planowany kierunek (od roku 2020/21): Nanoinżynieria materiałów

2. stopnia (magisterskie)

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera
 • 3 semestry

Kierunek: Fizyka Techniczna

Kierunek: Fizyka Medyczna

Kierunek: Informatyka Stosowana

Kierunek: Mikro- i nanotechnologie w biofizyce

3. stopnia (doktoranckie)

 • stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinach fizyka albo biofizyka
 • 8 semestrów

Podyplomowe Studia Pedagogiczne i Zawodowe

Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu lub stanowią poszerzenie kwalifikacji w ramach już nauczanego przedmiotu. Nauczanie prowadzone jest na następujących kierunkach:

 • fizyka z elementami informatyki
 • matematyka z elementami informatyki
 • chemia z elementami ochrony środowiska
 • informatyka w szkole
 • przyroda
Strona główna Wydziału