Podyplomowe Studia Pedagogiczne i Zawodowe

Studia prowadzone są przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej we współpracy z Wydziałem Matematyki Stosowanej oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Studia przygotowują nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu lub stanowią poszerzenie kwalifikacji w ramach już nauczanego przedmiotu.

Studia Podyplomowe kwalifikujące nauczycieli prowadzone są na następujących kierunkach (szczegółowe informacje – menu z lewej strony):

   

 • fizyka z elementami informatyki
 • matematyka z elementami informatyki
 • chemia z elementami ochrony środowiska
 • informatyka w szkole
 •  

Studia przewidziane są dla nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole.

Studia trwają trzy semestry (w tym tzw. semestr wakacyjny) i obejmują 350 godzin realizowanych od marca do lutego podczas 20 zjazdów (piątek od 14:30-sobota do 17:00/zajęcia prowadzone w systemie hybrydowym).

Opłata wynosi 4500 złotych (wpłaty w ratach). Istnieje możliwość eksternistycznego zaliczenia pierwszego semestru.

Informacja dla osób zainteresowanych
podjęciem w roku akademickim 2023/24
od semestru letniego(od marca 2024)
Podyplomowych Studiów Pedagogicznych i Zawodowych


na jednym z niżej wymienionych kierunków:

 • Chemia z elementami ochrony środowiska

 • Fizyka z elementami informatyki

 • Informatyka w szkole

 • Matematyka z elementami informatyki

Planowana jest realizacja zajęć w systemie hybrydowym (wykłady – online/stacjonarnie, zajęcia laboratoryjne i praktyczne – stacjonarnie, ćwiczenia audytoryjne – online/stacjonarnie)

Dokumenty będą przyjmowane od 15 stycznia 2024 r

Szczegółowe informacje na stronie : REKRUTACJA

Uruchomienie poszczególnych kierunków jest uwarunkowane ilością zgłoszeń.