Previous: Showing ip prefix-list, Up: IP Prefix List11.0.2.4 Clear counter of ip prefix-list
— Command: clear ip prefix-list

Clears the counters of all IP prefix lists. Clear IP Prefix List can be used with a specified name and prefix.

— Command: clear ip prefix-list name
— Command: clear ip prefix-list name a.b.c.d/m