Drgający kryształ


Możesz poruszać kryształem ciągnąc go myszką.Ten prosty aplet ilustruje anharmoniczne drgania zlokalizowanego modu w strukturze fcc dwuatomowego kryształu. Takie mody drgań mogą istnieć dzięki nieliniowości oddziaływania miedzyatomowego.

Back
Autor: Physics2000