Przybliżenie Boltzman'a: gęstość elektronów jakofunkcja energii, n(E) jest proporcjonalna do
exp[-(E-Ec)/kT] w paśmie przewodnictwa, a gęstość dziur p(E) jest proporcjonalna do exp[(E-Ev)/kT]  w paśmie walencyjnym. Dlatego ln[n(E)] spada liniowo z (E - Ec) w paśmie przewodnictwa, a ln[p(E)] spada liniowo z (Ev - E) w paśmie walencyjnym. W aplecie, intensywność koloru w paśmie zmienia się liniowo z energią separacji od krawędzi pasma, podkreślając zmianę gęstości od energii, ln[n(E)] vs. E.