Składniki prądu

Do sterowania apletem służą przełączniki (checkboxes) na górnej krawędzi pola apletu


UWAGI