Załadowanie apletu dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku "Load Applet" na końcu tej strony.

Autor:  Mark Sutherland

 Ten aplet ilustruje zasadę nieoznaczoności (położenia-pędu) Heisenberga w mechanice kwantowej.

Użytkownik podaje rozkład pędu (momentum spectrum) a aplet rysuje odpowiadający rozkład przestrzenny gęstości prawdopodobieństwa (position spectrum - prbability density), jak również część rzeczywistą i urojoną funkcji falowej. Użytkownik może wybrać rozkład Gaussowski (ciągły) lub stworzyć własny, dyskretny rozkład pędu.

Jeżeli rozkład pędu ma pik w pobliżu jakiejś wartości podobnie dzieje się z przestrzennym rozkładem gęstości prawdopodobieństwa. Jeżeli szerokość piku pędu jest mała, to szerokość piku rozkładu przestrzennego gęstości prawdopodobieństwa jest duża, and vice versa. Symbolizuje to zasadę nieoznaczoności położenia-pędu Heisenberga.
 
 

Matematyczny zapis zasady nieoznaczoności wyraża się jako nierówność: iloczyn dwu szerokości pików jest nie mniejszy niż najmniejsza warotość dopuszczalna, która jest rzędu stałej Plancka:

Uwagi:

Sposób użycia
Aby załadować aplet naciśnij przycisk "Load Applet".


Back