Załadowanie apletu dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku "Load Applet" na końcu tej strony.

Autor:  Mark Sutherland
 

Ten aplet rysuje rozkład gęstości prawdopodobieństwa w stanach stacjonarnych ynlm(x,y,z) atomu wodoru w nierelatywistycznej mechanice kwantowej.

 
(n jest główną liczbą kwantową, l liczbą kwantową związaną z całkowitym pędęm orbitalnym, m jest składową "z" pędu orbitalnego w jednostkach stałej Plancka.) Aplet rysuje funkcję rozkładu gęstości prawdopodobieństwa |ynlm(x,0,z)|2 na płaszczyźnie zawierającej oś "z"; pełny rozkład przestrzenny może być wyobrażony poprzez obracanie wokół osi "z".

Uwagi:

Sposób użycia
Aby załadować aplet naciśnij przycisk "Load Applet".


Back