Załadowanie apletu dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku "Load Applet" na końcu tej strony.

Autor:  Mark Sutherland
 

Ten aplet rysuje "3-wymiarowo" rozkład gęstości prawdopodobieństwa w stanach stacjonarnych ynlm(x,y,z) atomu wodoru w nierelatywistycznej mechanice kwantowej.

(n jest główną liczbą kwantową, l liczbą kwantową związaną z całkowitym pędęm orbitalnym, m jest
składową "z" pędu orbitalnego w jednostkach stałej Plancka.)

Uwagi:

Sposób użycia
Aby załadować aplet naciśnij przycisk "Load Applet".


Back