Prosta demonstracja sterowania reaktorem elektrowni jądrowej

Autor: Henrik Eriksson ,Linköping University

Spróbuj zapobiec stopieniu rdzenia reaktora w wypadku awarii systemu chłodzenia. Nie masz wiele czasu do namysłu!(Kilknij  tutaj po dalsze instrukcje.)

Sposób użycia

Przyciski "Sequence 1, 2, 3" uruchamiają poszczególne scenariusze awarii. Przycisk "Randomize" uruchamia losowo wybraną sekwencję. W czasie trwania denej sekwencji można regulować stan poszczególnych zaworów (SV,WV) i pomp kilkając na nich myszką. Pręty moderatora znajdujące się w rdzeniu reaktora można podnosić i opuszczać ciągnąc je myszką.
 

Dokładniejszy opis apletu


Back