Henrik Eriksson
Dept. of Computer and Information Science
Linköping University
S-581 83 Linköping, Sweden

Model elektrowni jądrowej

Aplet realizuje bardzo uproszczoną symulację działania elektrowni jądrowej. Model składa się z trzech głównych elementów: reaktora, turbiny i skraplacza. Dodatkowo przedstawione są trzy pompy, cztery zawory i generator. Reaktor podrzewając wodę wytwarza parę, która napędza turbinę. Następnie para jest skraplana w skraplaczu dzięki chłodzeniu zewnętrznym obiegiem wodnym. Pompy transportują wodę ze skraplacza ponownie do zbiornika reaktora.

Symulator oblicza wartości ciśnienia panującego w zbioniku reaktora i skraplacza (w barach), poziomy wody w tych zbiornikach (w mm), itp. W wypadku awarii jakiegoś elementu zostają obliczone i wyświetlone konsekwencje dla dlaszego działania układu. Np. jeśli w arazie awarii pompy nie zostanie zamknięty obsługujący ją zawór woda może powracać z reaktora do skraplacza powodując odsłonięcie rdzenia reaktora.
 

Sterowanie symulacją

Użytkownik może uruchomić kilka scenariuszy awarii elektrowni. W Sekwencji 1 uszkodzeniu ulega turbina, w Sekwencji 2 pompa nr 1, a w  Sekwencji 3 pompa drugiego (zewnętrznego ) obiegu chłodzenia. (W razie potrzeby należy zwiększyć okno przeglądarki aby obejrzeć cały układ.) Przycisk Randomize uruchamia scenariusz losowej awarii dwu komponentów, np. turbiny a w kilka sekund później pompy.

W trakcie trwania sekwencji użytkownik może regulować stan niektórych elementów układu. Można otwierać i zamykać zawory (klikając na nich myszką). Można także zmieniać położenie prętów pochłaniających neutrony, przeciągając je myszką w górę lub w dół.

Back