Silnik czterosuwowy systemu Otto (z zapłonem iskrowym)

Ralf Moros, ITC Leipzig

Aplet wyświetla animowany przebieg cyklu silnika czterosuwowego z zapłonem iskrowym w lewym oknie. Prawe okno służy do przedstawienia odpowiadającego diagramu fazowego na płaszczyźnie p-V (ciśnienie-objętość). Bieżąca wartość czasu cyklu ( w %) i jego fazy są wyświetlane poniżej okien z animacją (Intake Stroke - cykl napełniania, Compression Stroke - cykl sprężania, Combustion Stroke - cykl spalania, Exhaust Stroke - cykl wydechu). Przyciski na panelu po prawej stronie służą do sterowania przebiegiem animacji. Temperatura panująca w komorze spalania jest symbolizowana kolorem w lewym oknie (niebieski = chłodny, czerwony = gorący).
W prawym oknie zastosowano oznaczenia: TDC = zwrot górny tłoka (TopDead Center), BDC = zwrot dolny tłoka (Bottom Dead Center), IT = zapłon iskry (Ignition Time).

Panel sterowania:
 
 

przycisk przeznaczenie
Uruchamia animację z danym ustawionym wcześniej czasem Set T
Zatrzymuje animację uruchomioną przez Start lub Step
Uruchamia aplikację ale tylko do końca bieżącej fazy cyklu. 
Przywraca stan wyjściowy animacji. 
Otwiera tę stronę. 
Czas animacji wprowadza się poprzez okienko T [1..100%] a zatwierdza przyciskiem Set T. 100% oznacza największą  a 1% najmniejszą prędkość animacji. 


Back