Autorzy: Physics2000, University of Colorado
 

    Chłodzenie poprzez parowanie w celu otrzymywania kondensatu Bose'go-Einstein'a

Atomy są kodowane kolorami: niebieskie są "chłodne", czerwone "gorące".
Gdy gorące atomy uciekają obniżaj stopniowo wysokość pułapki przesuwając suwak Trap Height.
Twoim celem jest uzyskać jak najniższą temperaturę, zachowując jak najwięcej atomów w pułapce.
Jeśli zdołasz doprowadzić wskaźnik temperatury  poniżej wskaźnika "temperatury docelowej"  osiągniesz stan kondensacji Bose'go-Einstein'a.
Możesz także "zaznaczyć" wybrany atom klikając na nim myszką, aby łatwiej obserwować jego ruchy.
Gdy temperatura jest już dość niska, możesz kliknąć i podciągnąć do góry, a następnie upuścić jeden atom.

Bose-Einstein Condensation Home Page 

Back