Autorzy: Physics2000, University of Colorado
 

    Cz±steczka wody w polu mikrofalowym

     

Reguluj±c moc pola mikrofalowego (Power) możesz zaobserwować jego wpływ na zachwanie cz±steczki wody
Suwak Zoom służy do powiększania obrazu.


Microwaves Home Page
 

Back