Maszyna czasu

Relatywistyczny symulator obrazujący konsekwecje teorii względności odnośnie przestrzeni, czasu i masy

Autorzy: Domenico De Riso and Francesco Tramontano


Wskazane posługiwanie się systemem minimum klasy Pentium.
 

Krótkie wprowadzenie do podróży w czasie

Działanie apletu
Aplet symuluje podróż relatywistyczną i jej konsekwencje.
W oknie apletu znajdują się dwa duże wyświetlacze. Błękitny pokazuje czas pokładowy statku kosmicznego a żółty czas na Ziemi. Za czas pokładowy przyjmujemy czas bieżący zegara komputera. Żółty zegar jest uzupełniony małym wskaźnikiem pomocniczym pokazującym datę na Ziemi (postępującą szybko naprzód w trakcie lotu statku z prędkością bliską prędkości światła. Tymczsem zegar pokładowy posuwa się naprzód tylko o sekundy.
Centralny wskaźnik podaje przebytą odległość w km x 1000 a boczny wzorst masy pilota (70 kg) wraz ze zwiększaniem się prędkości statku.
Lewy ekran graficzny pokazuje kontrakcję przestrzeni. Statek porusza się z azymutem 0°. Kąty 90° do 90° zmierzają ku . Obszar nieba widoczny pod kątem 30° będzie widoczny pod kątem 10°12’ przy prędkości 0.8c (c = prędkość swiatła w próżni). Podobnie obszar zawarty w stożku o rozwartości 120° (praktycznie do tyłu) będzie widoczny pod kątem do 60° (z przodu)!
Jest to możliwe bo znajdujemy się nie w przestrzeni a w hiperprzestrzeni. Im większa prędkość tym bardziej to co było przestrzenią staje się punktem w hiperprzestrzeni. Ilustruje to prawy ekran graficzny. Przedstawia on lot wzdłuż wyimaginowanej drogi obramowanej żółtymi słupami (długość tej drogi jest rzędu promienia orbity Ziemi). Perścień zbudowany z niebieskich słupów symbolizuje orbitę Ziemi. Istotna jest nie obserwacja ruchu, lecz to, że światło pochodzące od słupów wypełnia całe pole widzenia. Przy prędkości 0.3c można zaobserwować zakrzywianie się słupów względem  kierunku ruchu.

Starożytni wyobrażali sobie Ziemię jako nieskończoną płaszczyznę. Ich świat był w zasadzie 2-wymiarowy. Obecnie uważamy przestrzeń za 3-wymiarową platformę, gdzie czwarty wymiar jest w zasadzie niezależny (stały upływ czasu). W dobie podrózy kosmicznych zauważyliśmy, że nasz świat obserwowany z dużej odległości staje się mały, a wpływ trzeciego wymiaru może bardzo zmienić nasz poprzedni obraz świata. Podobnie, pouszając sięz prędkościa relatywistyczną obserwujemy kurczenie otaczajacego stożka przestrzeni.Back