adres pocztowy:
          
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
al. Mickiewicza 30
30-059  Kraków

fax:   (+12) 634-00-10


aby wyslać e-mail lub uzyskać nr telefonu wejdź  >>tutaj>>