Unikalna aparatura naukowa:


  • Spektrometr promieniowania gamma z detektorem półprzewodnikowym HPGe o objętości 100 cm3 firmy Canberra
  • Urządzenia do pomiarów makroskopowych parametrów neutronowych próbek materiałów geologicznych wyposażone w źródło 252Cf
  • Urządzenia do pomiarów zawartości pierwiastków metodą neutron-gamma
  • Zautomatyzowany system do pomiaru natężenia przepływu metodą rozcieńczenia radioizotopowego
  • Zestaw spektrometryczny do badań radioizotopowych
  • Zestaw do precyzyjnych pomiarów natężeń przepływu cieczy