Zespół Metod Jądrowych

Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie