Tematyka badań:
  • Metody pomiarowe w badaniach procesów przepływowych (>>więcej>>)
  • Pomiary makroskopowych neutronowych własności materiałów geologicznych i nietylko z wykorzystaniem izotopowych źródeł neutronów (>>więcej>>).
  • Badanie atomowych i molekularnych procesów zachodzących w mieszaninach izotopów wodoru i helu, wywołanych ujemnymi mionami (µ). (>>więcej>>)
  • Badania w zakresie mionowej katalizy syntezy jądrowej  (>>więcej>>)