Zespół zajmuje się pomiarami parametrów neutronowych próbek geologicznych a w szczególności makroskopowego przekroju czynnego absorpcji neutronów - Σa oraz zdolności spowalniania neutronów.
W ramach tych prac opracowano metodykę pomiaru równoważnika borowgo dla grafitów wykorzystywanych do celów niejądrowych.
Uruchomiono też stanowisko do pomiarów zawartości silnych absorbentów neutronów termicznych w próbkach wykorzystującą metodę neutron-gamma.
Ponadto prowadzane są analizy procesów przepływowych z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych w postaci znaczników i źródeł zamkniętych. Przedmiotem tych badań są procesy transportu i przetwarzania surowców mineralnych a wyniki wykorzystywane następnie w przemysle miedziowym.
Kontynuowane są też badania dotyczące fuzji lekkich jąder przy zastosowaniu metody katalizy mionowej.