Prawa autorskie: Właścicielem praw autorskich do wykładów zatytułowanych "Fizyka współczesna" jest prof. dr hab. Janusz Adamowski, profesor zwyczajny w Katedrze Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii papierowej na potrzeby własne użytkownika. Zabronione jest wykonywanie kolejnych kopii, wytwarzanie plików komputerowych, zawierających te wykłady, oraz ich kopiowanie na jakikolwiek komputer, dyskietkę, płytę CD, lub inny nośnik plików komputerowych. Pytania i uwagi proszę kierować na następujący: adres e-mailowy.

Program

I. Wprowadzenie

II. Promieniowanie ciała doskonale czarnego

III. Zjawisko fotoelektryczne

IV. Interferencja i dyfrakcja cząstek

V. Równania mechaniki kwantowej

VI. Orbitalny dipol magnetyczny

VII. Spin

VIII. Atomy

IX. Wiązania chemiczne

X. Półprzewodniki

XI. Przyrządy elektronowe

XII. Przyrządy fotonowe