Prawa autorskie: Właścicielem praw autorskich do wykładów zatytułowanych "Materiały i przyrządy półprzewodnikowe" jest prof. dr hab. Janusz Adamowski, profesor zwyczajny w Katedrze Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii papierowej na potrzeby własne użytkownika. Zabronione jest wykonywanie kolejnych kopii, wytwarzanie plików komputerowych, zawierających te wykłady, oraz ich kopiowanie na jakikolwiek komputer, dyskietkę, płytę CD, lub inny nośnik plików komputerowych. Pytania i uwagi proszę kierować na następujący: adres e-mailowy.

Program

I. Klasyfikacja materiałów

II. Przegląd materiałów półprzewodnikowych

III. Metody otrzymywania materiałów półprzewodnikowych

IV. Elektronowa struktura pasmowa

V. Stany domieszkowe i ekscytonowe

VI. Półprzewodniki w zewnętrznych polach

VII. Statystyka nosników ładunku w półprzewodnikach

VIII. Heterozłącza i heterostruktury

IX. Diody

X. Tranzystory

XI. Przyrządy fotonowe

XII. Nanostruktury półprzewodnikowe

XIII. Spintronika