Prawa autorskie: Właścicielem praw autorskich do wykładów zatytułowanych "Metody obliczeniowe fizyki i techniki" jest prof. dr hab. Janusz Adamowski, profesor zwyczajny w Katedrze Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii papierowej na potrzeby własne użytkownika. Zabronione jest wykonywanie kolejnych kopii, wytwarzanie plików komputerowych, zawierających te wykłady, oraz ich kopiowanie na jakikolwiek komputer, dyskietkę, płytę CD, lub inny nośnik plików komputerowych. Pytania i uwagi proszę kierować na następujący: adres e-mailowy.

Program

I. Generatory liczb przypadkowych

II. Różniczkowanie i całkowanie numeryczne

III. Całkowanie metodą Monte Carlo

IV. Metody różnicowe rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych

V. Równania ruchu mechaniki klasycznej

VI. Mini-układ planetarny

VII. Metoda Numerova

VIII. Modelowe potencjały efektywne

IX. Klasyczna dynamika molekularna

X. Algorytmy Monte Carlo

XI. Równania elipltyczne

XII. Równania paraboliczne

XIII. Sumy sieciowe