Prawa autorskie: Właścicielem praw autorskich do wykładów zatytułowanych "Podstawy obliczeń kwantowych" jest prof. dr hab. Janusz Adamowski, profesor zwyczajny w Katedrze Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii papierowej na potrzeby własne użytkownika. Zabronione jest wykonywanie kolejnych kopii, wytwarzanie plików komputerowych, zawierających te wykłady, oraz ich kopiowanie na jakikolwiek komputer, dyskietkę, płytę CD, lub inny nośnik plików komputerowych. Pytania i uwagi proszę kierować na następujący: adres e-mailowy.

Program

I. Wprowadzenie do obliczeń kwantowych

II. Postulaty mechaniki kwantowej w języku wektorów stanu

III. Mechanika kwantowa w języku operatorów gęstości

IV. Kubity

V. Kwantowe bramki logiczne

VI. Korelacje kwantowe

VII. Algorytmy kwantowe

VIII. Teleportacja kwantowa

IX. Kryptografia kwantowa

X. Kryteria realizowalności obliczeń kwantowych

XI. Realizacja fizyczna obliczeń kwantowych