Prawa autorskie: Właścicielem praw autorskich do wykładów dla doktorantów zatytułowanych "Selected Topics in Modern Solid State Physics, Part III" jest prof. dr hab. Janusz Adamowski, profesor zwyczajny w Katedrze Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii papierowej na potrzeby własne użytkownika. Zabronione jest wykonywanie kolejnych kopii, wytwarzanie plików komputerowych, zawierających te wykłady, oraz ich kopiowanie na jakikolwiek komputer, dyskietkę, płytę CD, lub inny nośnik plików komputerowych. Pytania i uwagi proszę kierować na następujący: adres e-mailowy.

Program

Quantum Dots. I

Quantum Dots. II

Quantum Dots. III

Quantum Computation