Strona główna

Laboratoria: GR5 - (poniedziałek 17:10 204)

Zadania domowe

Tematy zajęć laboratoryjnych


 1. Zadania:
 2. Zadania:  gr5  gr5
 3. Zadania:  gr5  gr5
 4. Zadania:  gr5  gr5
 5. Zadania:  gr5  gr5
 6. Zadania:  gr5  gr5
 7. Zadania:  gr5  gr5

 8. Zadania:  gr5  gr5

 9. Zadania:  gr5  gr5
 10. Zadania:  gr5  gr5
 11. Zadania:  gr5  gr5

 12. Zadania:  gr5  gr5

 13. Zadania:  gr5  gr5  gr5  gr5  gr5  gr5  gr5  gr5

 14. Zadania:
 15. Końcowe

  Zadania i wyniki:

Podsumowanie wyników

Organizacja zajęć

 1. Katalog roboczy

  Wszystkie pliki związane z zadaniem muszą się znajdować z jednym kat. roboczym. Prawa dostępu do tego katalogu muszą być ustawione tak by tylko właścicial miał prawa do odczytu.
  mkdir lab5
  chmod 700 lab5
 2. Wysyłanie zadań

  Po wykonaniu zadania w chwili gdy uważamy że jest gotowe do oddania należy wejść do katalogu roboczego (w którym robiło się zadanie) i uruchomić skrypt
  ~tbold/stud/send.sh
  Skrypt ten zbiera wszystkie plki potrzebne do ponownej kompilacji i wysyła do prowadzącego. Na koniec wykonania zostaniecie zapytani o hasło, które podaje prowadzący.
 3. Zagladanie przez ramię i dopytywanie kolegi

  Zaglądajacy(a) kończy zajęcia z liczbą punktów 0. Nieasertywny dopytywany kolega/koleżanka kończy zajęcia z tym samym wynikiem. Dozwolone jest kożystanie z dokumentacji języka C++ w internecie na stronach: http://pl.cppreference.com/w/cpp, http://en.cppreference.com/w/cpp, http://www.cplusplus.com/reference/stl/ a także swoich notatek z wykładu. Zabronione są strony z "tutorialami" np. stack overflow czy cplusplus/tutorials