Zespół Fizyki Środowiska
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademia Górniczo - Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30 - 059 Kraków

dr inż. Zbigniew Gorczyca

Konsultacje: piątek 8:30 - 10:30

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Ćwiczenia rachunkowe

Wybór zadań z fizyki

Metody analizy instrumentalnej - spektrometria mas

Pakiety obliczeniowe

 Aktualizowano: 20.02.2020