Piotr Gronek's Home Page
    Piotr Gronek's  Home Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!

[blackboard]   Tematy projektów

Temat projektu Uwagi
1. Aplikacja równoległa MPI
(MPICH, OpenMPI)
 • wykonanie projektu jest warunkiem uzyskania zaliczenia,
 • termin oddania: Lab. nr 9 (~ xx.4.2019),
 • architektura: liczba węzłów pracujących równolegle dopasowana do natury rozwiązywanego problemu i rozmiaru przetwarzanych danych,
 • implementacja: praca w środowisku pracowni komputerowej WFiIS (MPICH-3, OpenMPI -- plus opcjonalnie dodatkowo wykorzystanie OpenMP, CUDA),
 • postać: archiwum „nr_zespolu-nr_projektu-nazwisko-nazwisko.tar.gz” obejmujące podkatalog zawierający:
  • kod źródłowy programu,
  • plik z przykładowymi danymi wejściowymi,
  • plik z poprawnymi wynikami działania na w/w danych wejściowych,
  • plik z opisem budowy, działania i obsługi programu (zawierającym m. in. schemat blokowy) – w formacie PDF,
  • plik Makefile z regułami umożliwiającymi:
   - kompilację programu źródłowego do postaci wykonywalnej na komputerach pracowni,
   - uruchomienie programu z danymi przykładowymi,
   - przywrócenie zawartości podkatalogu do stanu wyjściowego.
 • Archiwum projektu ma zostać zdeponowane poprzez witrynę kursu na Uczelnianej Platformie E-Learningowej.
2. Aplikacja rozproszona
(Java RMI, CORBA)
albo PGAS
(UPC, UPC++, GASPI, XMP)
 • wykonanie projektu jest warunkiem uzyskania zaliczenia,
 • termin oddania: Lab. nr 15 (~ xx.6.2019),
 • architektura: dla wersji rozproszonej - wielowątkowy klient (zarządca) + minimum 2 odrębne serwery (wykonawcy);
  dla wersji PGAS - skalowalna liczba procesów/wątków,
 • architektura: liczba węzłów pracujących równolegle dopasowana do natury rozwiązywanego problemu i rozmiaru przetwarzanych danych,
 • implementacja: praca w środowisku pracowni komputerowej WFiIS (JDK 1.8, ORBacus, TAO, ... albo Berkeley UPC, UPC++, GASPI/GPI-2, XcalableMP ... -- plus opcjonalnie dodatkowo wykorzystanie OpenMP, CUDA, OpenACC),
 • pozostałe jak w pkt. 1.
 • Archiwum projektu ma zostać zdeponowane poprzez witrynę kursu na Uczelnianej Platformie E-Learningowej.
Proponowane tematy w/w projektów do wyboru
2019

 
 1. Monte Carlo - transport neutronów (Quinn, zad. 10.8)
 2. Monte Carlo - rozkład temperatury w 2-D. (Quinn, zad. 10.9)
 3. Monte Carlo - Model Isinga w 2-D. (Quinn, zad. 10.10)
 4. Monte Carlo - Przydział pokoi metodą simulated annealing. (Quinn, zad. 10.11)
 5. Monte Carlo - Parkowanie samochodów w garażu. (Quinn, zad. 10.12)
 6. Monte Carlo - Ruch na rondzie. (Quinn, 10.13)
 7. Mnożenie macierzy - algorytm Cannon'a. (Quinn, zad. 11.6)
 8. Sortowanie PSRS (Parallel Sorting by Regular Sampling). (Quinn, zad. 14.8 a. )
 9. Szybka transformata Fouriera FFT. (Quinn, zad. 15.5, Grama, Gupta, rozdz. 13)
 10. Równania różniczkowe cząstkowe (PDE) - rozkład temperatury na płycie w stanie ustalonym - równanie Poissona. (Quinn, zad. 13.5)
 11. Poszukiwanie minimum f(‾x) - Metoda sympleksu nieliniowego - algorytm Torczona. (Karbowski, rozdz. 8.3.2)
 12. Poszukiwanie minimum f(‾x) - Dekompozycja zadań optymalizacji - algorytm Jacobiego. (Karbowski, rozdz. 8.4.1)
 13. Routing w sieciach komputerowych - algorytm Bellmana-Forda. (Karbowski, rozdz. 9.1.3.1)
 14. Poszukiwanie minimum f(‾x) - Optymalizacja bez ograniczeń metodą największego spadku. (Karbowski, rozdz. 9.1.2.3)
 15. Algorytmy chaotyczne (asynchroniczne) - Układy równań liniowych. (Karbowski, rozdz. 9.1.2.1)
 16. Układ równań liniowych - dekompozycja LU. (Ortega, 2.2)
 17. Układ równań liniowych - redukcja ortogonalna QR - transformacje Householdera. (Ortega, 2.2)
 18. Układ równań liniowych - dekompozycja Cholesky'ego. (Ortega, 2.2)
 19. Algorytm Floyda - znajdowanie najkrótszej ścieżki w grafie zorientowanym z wagami. (Quinn, rozdz. 6.4).
 20. Znajdowanie cieni za wzgórzami na bazie algorytmu Floyda. (Quinn, zad. 6.12 a.)
 21. Generowanie zbioru Mandelbrota - program typu Manager - Workers (Quinn, zad. 9.9)
 22. Minimalne drzewo rozpinające - algorytm Prim'a (Grama, Gupta, par. 10.2)
 23. Drzewa wszystkich najkrótszych ścieżek - algorytm Dijkstra'y (Grama, Gupta, par. 10.3)
 24. Algorytm poszukiwań w głąb (depth-first) - The 8-puzzle problem - (Grama, Gupta, par. 11.2)
 25. Problem oddziaływań wielu ciał (The n-body problem) - Symulacja układu planetarnego (Quinn, par. 3.6)
 26. Klasyfikowanie dokumentów - program typu Manager - Workers (Quinn, par. 9.2)
 27. Równoległy algorytm genetyczny - np. projektowanie planu zajęć (http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.55.2679 )
 28. Rozproszone rozwiązanie problemu komiwojażera (travelling salesman problem) - kolonia mrówek (ant colony) (http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.40.4846 , http://www.iis.pwr.wroc.pl/~kwasnick/lindaabrichwww/description.html)

(Generatory liczb pseudolosowych - Biblioteka SPRNG 5   http://sprng.cs.fsu.edu/ )

line
Ostatnia modyfikacja: niedawno