Piotr Gronek's Home Page
    Piotr Gronek's  Home Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


[lab]   Organizacja ćwiczeń, tematyka zajęć

1. Konfiguracja sieci lokalnej    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Elementy sieci Ethernet
 • Standardy okablowania
 • Domena kolizyjna
 • Reguły zestawiania koncentratorów

Wymagany zakres przygotowania przez studentów:

 • typy ramek Ethernet / IEEE 802.3 (cztery)
 • adres MAC, także broadcast
 • mechanizm CSMA/CD (dostep do medium)
 • topologie fizyczne i rodzaje mediów

Wymagane przygotowanie do realizacji następujących zadań:

 • połączenie 2 komputerów kablem koncentrycznym
 • połączenie 2 komputerów skrętką UTP z i bez pośrednictwa koncentratora
 • połączenie 2 komputerów światlowodem
 • łączenie koncentratorów za pomocą kabla koncentrycznego, światłowodu i skrętki


2. Przełączanie w warstwie łącza danych    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Działanie mostu na platformie Linux

Wymagany zakres przygotowania przez studentów:

 • model referencyjny OSI/ISO, warstwy 1-4
 • działanie mostu i przełącznika
 • obsługa programów: ifconfig, brctl, tcpdump, packit, ping, wireshark

Opis Lab.2 (PDF)3. Wirtualne sieci LAN - VLAN / IEEE 802.1Q    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Sieci wirtualne na platformie Linux
 • Przełącznik Ethernet z obsługą VLAN
 • Sieć wirtualna VLAN IEEE 802.1Q
  • zasada działania
  • budowa ramki
  • obsługa w systemie Linux: ifconfig, vconfig
  • przykład konfiguracji

Wymagany zakres przygotowania przez studentów:

 • pojęcie sieci wirtualnej wg IEEE 802.1Q
 • obsługa programów: ifconfig, vconfig, packit, ping, wireshark

Kolokwium nr 1 (10-minut):

 • Metoda dostępu do medium w sieci Ethernet
 • Budowa ramek sieci Ethernet
 • Mostowanie i przełączanie w sieci Ethernet

Opis Lab.3 (PDF)

Plik konfiguracyjny: ~/.ssh/config - obsługa szyfrowania SSH na routerach Cisco4. Trasowanie statyczne - Linux    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Routing statyczny na platformie Linux
  • działanie routera w 2 i 3 warstwie
  • konfiguracja w systemie Linux: ifconfig, route

Wymagany zakres przygotowania przez studentów:

 • zadania protokołu IP
 • budowa datagramu IP
 • działanie routera
 • klasy adresowe IP
 • obsługa programów: ifconfig, route
 • Routing statyczny

Plik konfiguracyjny: ~/.ssh/config - obsługa szyfrowania SSH na routerach Cisco5. Trasowanie - routery Cisco    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Trasowanie statyczne z wykorzystaniem routerów Cisco 2500 i Force10

Wymagany zakres przygotowania przez studentów:

 • pojęcie podsieci
 • maska podsieci
 • znajomość podstawowych zasad obsługi interfejsu systemu Cisco IOS
 • umiejętność konstruowania statycznych tablic routingu


6. Trasowanie z podsieciami i CIDR    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Routing z podsieciami i CIDR na platformie Linux

Wymagany zakres przygotowania przez studentów:

 • zasady podziału sieci klas A,B,C na podsieci
 • podsieci z różną długością maski
 • trasowanie bezklasowe
 • agregacja sieci z zastosowaniem prefiksów różnej długości

Kolokwium nr 2:

 • Protokół IP - właściwości
 • Budowa datagramu IP
 • Adresowanie w sieciach IP - klasy
 • Adresy specjalne i zastrzeżone
 • Fragmentacja datagramu IP

IP Subnet Calculator7. Firewall - filtr pakietowy    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Protokoły TCP, UDP, ICMP
  • przegląd w/w protokołów - podobieństwa, różnice, zastosowania
  • usługi w trybie połączeniowym i bezpołączeniowym
  • porty dla aplikacji - pojedyncze, podwójne
  • program netcat
  • uruchomienie przykładowej usługi TCP w systemie Linux
 • Konstruowanie zapór sieciowych w oparciu o narzędzie iptables

Wymagany zakres przygotowania przez studentów:

 • znajomość wymagań odnośnie zestawiania połączeń dla usług TCP, UDP, ICMP
 • podstawowa składnia komend narzędzia iptables
 • Firewall
  • zasada działania filtru pakietowego iptables
  • zasada działania systemu NAT
  • konfiguracja prostego firewall'a w systemie Linux

Iptables tutorial8. Firewall/NAT - zaawansowana konfiguracja    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Konfiguracja w pełni funkcjonalnej zapory typu firewall

Wymagany zakres przygotowania przez studentów:

 • swobodne tworzenie reguł konfigurujących zaporę iptables

Kolokwium nr 3:

 • Protokoły TCP, UDP, ICMP a działanie firewall'a


9. Trasowanie dynamiczne - Linux/Quagga    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Metody trasowania dynamicznego w sieci IP
 • Protokół RIP i RIP2
 • Protokół OSPF v2
 • Oprogramowanie quagga w systemie Linux

Wymagane przygotowanie studentów do zajęć:

 • działanie protokołów trasowania dynamicznego
 • Cechy protokołów typu distance vector
 • Działanie protokołu RIP i RIP2
 • Konfigurowanie protokołu RIP w pakiecie quagga
 • Cechy protokołów typu link state
 • Działanie protokołu OSPF
 • Konfigurowanie protokołu OSPF w pakiecie quagga

Reading and Understanding the OSPF Database10. Trasowanie dynamiczne - routery Cisco    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Konfigurowanie dynamicznego routingu w routerach Cisco
 • Protokoły RIP2 i OSPF

Wymagane przygotowanie studentów do zajęć:

 • konfigurowanie trasowania dynamicznego RIP i OSPF w pakiecie quagga
 • Relacje między systemami autonomicznymi
 • Działanie protokołu BGP-4
 • Zastosowanie iBGP i eBGP
 • Konfigurowanie protokołu BGP w pakiecie quagga


11. Trasowanie między systemami autonomicznymi    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Systemy autonomiczne
 • Protokół BGP-4
 • BGP w routerach Cisco

Wymagane przygotowanie studentów do zajęć:

 • działanie protokołu BGP

Kolokwium nr 4:

 • Działanie protokołów wektora odległości
 • Protokoły RIP i RIP2
 • Działanie protokołów stanu łącza
 • Protokół OSPF

RIPEstat widgets
Hurricane Electric BGP Toolkit12. System nazw domenowych DNS    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Hierarchiczny system nazw domenowych
 • Konfiguracja strefy przestrzeni nazw
 • Definiowanie rekordów zasobów DNS
 • Serwer BIND

Wymagane przygotowanie studentów do zajęć:

 • Działanie systemu DNS
 • Podział przestrzeni nazw na strefy
 • Rodzaje name server'ów
 • Rodzaje rekordów zasobów
 • działanie serwera BIND
 • Pliki konfiguracyjne serwera BIND

DNS for Rocket Scientists13. Wielostrefowa konfiguracja serwera BIND    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Delegacja zarządu stref
 • Konfigurowanie serwerów primary i secondary

Wymagane przygotowanie studentów do zajęć:

 • działanie serwera BIND

Kolokwium nr 5:

 • Działanie systemu DNS
 • Rodzaje serwerów DNS
 • Typowe rekordy zasobów


14. Zarządzanie siecią - protokół SNMP    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Zarządzanie urządzeniami sieciowymi (przełączniki, routery)
 • Konfigurowanie agenta protokołu SNMP w systemie Linux
 • Zarządzanie siecią za pomocą protokołu SNMP
 • Operacje realizowane przez protokół SNMP
 • Wersje protokołu SNMP
 • Bazy rekordów MIB - notacja ASN.1
 • Przykład realizacji zapytań SNMP command line w systemie Linux
 • Przykład aplikacji zarządzającej desktop GUI: tkined

Wymagane przygotowanie studentów do zajęć:

 • Zasada działania aplikacji SNMP.


15. Zaliczenie końcowe    powrt

 • Ćwiczenia uzupełniające/powtórkowe
 • Kolokwia poprawkowe
 • Wystawianie zaliczeń


line
Ostatnia modyfikacja: niedawno