Piotr Gronek's Home Page
    Piotr Gronek's  Home Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12[teacher]   Terminy i tematyka wykładów

1. Podstawy technologii sieciowych    powrot

Tematyka wykładu:

 • Zarys historii Internetu
 • Pojęcie sieci komputerowej
 • Typy usług sieciowych
 • Rodzaje połączeń między systemami komputerowymi
 • Organizacje standaryzacyjne
 • Warstwowe modele opisu sieci komputerowych
 • Identyfikacja węzłów sieci komputerowej
 • Sterowanie przepływem i korekcja błędów transmisji


2. Wprowadzenie do sieci lokalnych. Przełączanie w sieci LAN    powrot

Tematyka wykładu:

 • Rodzaje sieci lokalnych LAN
 • Przegląd metod dostępu do medium fizycznego
 • Topologie sieci LAN
 • Sieć Ethernet - rys historyczny i charakterystyka
 • Formaty komunikatów (ramek) sieci IEEE 802.3/Ethernet
 • Działanie mostu w warstwie łącza danych
 • Mechanizm drzewa rozpinającego (spanning tree)
 • Przełączanie w sieci LAN


3. Sieć Ethernet / IEEE 802.3 - realizacje fizyczne    powrot

Tematyka wykładu:

 • Sieć Ethernet / IEEE 802.3 CSMA/CD
 • Metoda dostępu CSMA/CD
 • Algorytm obsługi kolizji
 • Rodzaje interfejsów fizycznych w sieciach Ethernet / IEEE 802.3
 • Konfiguracje wielosegmentowe
 • Kodowanie sygnału w mediach 10Base2, 10Base5, 10BaseT
 • Sieci wirtualne w warstwie łącza danych - VLAN


4. Rodzina protokołów TCP/IP. Podstawy trasowania IP    powrot

Tematyka wykładu:

 • Klasyfikacja funkcji elementów sieci
 • Rodzaje algorytmów trasowania
 • Standaryzacja sieci Internet
 • Właściwości protokołu Internet Protocol v4 (IPv4)
 • Adresowanie węzłów w sieciach IPv4
 • Metody dostarczania datagramów IP
 • Trasowanie (routing) IP
 • Algorytm trasowania


5. Przegląd protokołów: IP, ARP, DHCP, ICMP, IGMP, UDP    powrot

Tematyka wykładu:

 • Format datagramu IPv4
 • Opcje nagłówka datagramu IP
 • Fragmentacja datagramu IP
 • Internet Control Message Protocol (ICMP)
 • Właściwości i zastosowania protokołu ICMP
 • Address Resolution Protocol (ARP)
 • Zastosowanie protokołu ARP i DHCP
 • Transmisje IP multicast (multiemisja)
 • Alokacja adresów multicast
 • Odwzorowanie adresów multicast warstwy trzeciej i drugiej
 • Działanie protkołu IGMP
 • Filtrowanie IGMP snooping
 • Właściwości protokołów warstwy transportu
 • Porty i gniazdka
 • User Datagram Protocol (UDP)
 • Format datagramu UDP
 • Zastosowania protokołu UDP


6. Działanie protokołu TCP    powrot

Tematyka wykładu:

 • Transmission Control Protocol (TCP)
 • Właściwości protokołu TCP
 • Zasada ruchomego okna
 • Sterowanie przepływem w protokole TCP
 • Budowa segmentu TCP
 • Diagram stanów TCP
 • Zestawianie i rozwiązywanie sesji TCP
 • Interfejs aplikacyjny TCP
 • Mechanizmy kontroli przeciążeń dostępne w protokole TCP
 • Slow Start
 • Congestion Avoidance
 • Fast Retransmit & Fast Recovery
 • Random Early Detection
 • Explicit Congestion Notification
 • Multipath TCP

Diagramy sesji TCP:
Slow Start and Congestion Avoidance
Fast Retransmit and Recovery7. Mechanizmy trasowania dynamicznego    powrot

Tematyka wykładu:

 • Algorytmy trasowania dynamicznego.
 • Trasowanie wg wektora odległości
 • Trasowanie wg stanu łącza
 • Architektura routera
 • Protokoły trasowania wewnątrzdomenowego
 • Protokół RIP-1/2
 • Protokół OSPFv2
 • Protokół IS-IS


8. Trasowanie międzydomenowe. Trasowanie multicastowe    powrot

Tematyka wykładu:

 • Protokoły trasowania międzydomenowego
 • Działanie protokołu BGP
 • BGP prefix hijacking
 • Atrybury ścieżek BGP
 • Konfederacje i reflektory tras
 • Kryteria wyboru trasy w BGP
 • Protokoły trasowania multicast
 • Reverse Path Forwarding
 • Działanie protokołu PIM
 • Protokoły multicast międzydomenowe MBGP, MSDP
 • Mechanizm Anycast RP
 • Automatic Multicast Tunneling


9. Wybrane protokoły aplikacyjne TCP/IP    powrot

Tematyka wykładu:

 • Model usług sieciowych klient/serwer
 • System nazw domenowych DNS
 • Hierarchiczna struktura DNS
 • Działanie serwera nazw domenowych
 • Rekursywny i iteracyjny schemat realizacji zapytań DNS
 • Rekordy zasobów DNS
 • Struktura komunikatów DNS
 • Znaki narodowe w etykietach DNS
 • Metody zabezpieczeń w wariancie DNSSEC
 • Protokół transferu poczty elektronicznej SMTP
 • Schemat przepływu komunikatów w sesji SMTP
 • Specyfikacja rozszerzeń MIME
 • Mechanizm identyfikacji Sender Policy Framework
 • Mechanizm uwiarygodniania DomainKeys Identified Mail


10. Sieci Fast, Gigabit & 10-Gb Ethernet. Sieci bezprzewodowe    powrot

Tematyka wykładu:

 • Właściwości technologii Fast Ethernet / IEEE 802.3u
 • Rodzaje interfejsów fizycznych - 100Base-TX, -FX, -T4
 • Transmisja Full-Duplex Ethernet / IEEE 802.3x
 • Agregacja łącz (LAG) / IEEE 802.3ad
 • Mechanizmy autonegocjacji parametrów
 • Kodowanie danych warstwy fizycznej 4B/5B
 • Właściwości technologii Gigabit Ethernet
 • Kodowanie sygnałów warstwy fizycznej 8B/10B
 • Specyfikacja IEEE 802.3ab (interfejs 1000Base-T)
 • Modulacja 4D-PAM5
 • Korekcja błędów z kodowaniem splotowe Trellis-Viterbi
 • Właściwości technologii 10-Gigabit Ethernet
 • Przegląd sieci bezprzewodowych IEEE 802.11
 • Typy ramek sieci IEEE 802.11
 • Metoda dostępu do medium CSMA/CA
 • Przegląd standardów interfejsów IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
 • Zarys Mobile IP


11. Sieci rozległe (WAN), Multi-Protocol Label Switching    powrot

Tematyka wykładu:

 • Definicja i topologie sieci rozległych
 • Protokół PPP
 • Technologia Frame Relay i ATM
 • Podstawy technologii MPLS
 • Ścieżki przełączania etykiet LSP
 • Protokoły dystrybucji etykiet LDP i RSVP-TE
 • Mechanizmy ochrony ścieżek LSP
 • Usługi wirtualnych sieci prywatnych na bazie infrastruktury MPLS
 • Transmisje multicast w MPLS


12. Technologie sieci operatorskich: OTN, Carrier Ethernet, DCB    powrot

Tematyka wykładu:

 • Technologie sieci optycznych SONET/SDH/OTN
 • Nowe interfejsy Ethernet - 40/100-Gigabit
 • Technologie sieci operatorskich - Carrier Ethernet
 • Rozwiązania dla centrów danych - Data Center Bridging


13. Transmisje multimedialne w sieciach IP    powrot

Tematyka wykładu:

 • Przesyłanie strumieniowe danych multimedialnych
 • Protokoły transmisji danych czasu rzeczywistego
 • Protokół RTSP
 • Protokoły RTP i RTCP
 • Protokół SIP
 • Optymalizacja usług IP typu best effort
 • Mechanizmy zapewniania jakości usług (Quality of Service) w sieci IP
 • Architektury IntServ i DiffServ
 • Optymalizacja dystrybucji zasobów (CDN) i sieci nakładkowe (BitTorrent)


14. Problemy bezpieczeństwa w sieciach TCP/IP    powrot

Tematyka wykładu:

 • Przegląd zagadnień problematyki bezpieczeństwa transmisji w sieci TCP/IP
 • Algorytmy szyfrowania danych cyfrowych
 • Podpisy i certyfikaty cyfrowe
 • Tunele i sieci wirtualne sieci prywatne VPN
 • Bezpieczna realizacja warstwy sieci - IPSec
 • Bezpieczna realizacja warstwy sesji - SSL/TLS
 • Szyfrowanie poczty elektronicznej
 • Zapory filtrujące ruch sieciowy (firewall)
 • Systemy translacji adresów (NAT)


15. Przyszłość Internetu - IPv6    powrot

Tematyka wykładu:

 • Główne cechy protokołu IPv6
 • Budowa pakietu IPv6
 • Adresacja węzłów w sieci IPv6
 • Zastosowania protokołu ICMPv6
 • Stanowa i bezstanowa konfiguracja interfejsów sieci IPv6
 • Modyfikacje protokołów trasowania dynamicznego (RIPng, OSPFv3, MP-BGP4)
 • Mechanizmy koegzystencji i migracji między siecią IPv4 i IPv6
 • Podwójny stos IPv4/v6
 • Mechanizmy tunelowania IPv6/IPv4
 • Translacja NAT64/DNS64


line
Ostatnia modyfikacja: niedawno