Piotr Gronek's Home Page
    Piotr Gronek's  Home Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


[lab]   Organizacja ćwiczeń, tematyka zajęć

1. Wprowadzenie    powrt

Zakres zagadnień

 • Zasady realizacji zajęć laboratoratoryjnych i projektowych
 • Maszyny wirtualne i środowisko IDE Eclipse
 • Konta studenckie na platformie IBM Bluemix (IBM Cloud)


2. Servlety, skrypty JSP, biblioteka JSTL, interfejs JDBC    powrt

Skrypty JSP

 • Dostęp do relacyjnej bazy danych w skrypcie JSP
 • Przetwarzanie dokumentów XML w oparciu o style XSL po stronie serwera
 • Kod Javy w skryptach JSP
 • Biblioteka JSTL i dostęp do relacyjnej bazy danych

Serwlety

 • Dostęp do relacyjnej bazy danych


3. Wprowadzenie do Java EE w chmurze IBM Cloud    powrt

Zakres zagadnień

 • serwer apikacyjny WAS Liberty
 • serwer apikacyjny (kontener Web) Apache Tomcat
 • Cloud Foundry
 • Bluemix
 • Jazz - DevOps


4. Szablony JSF    powrt

Zakres zagadnień

 • Java Server Faces
 • Obsługa bazy danych - interfejs CRUD


5. Mapowanie relacyjno-obiektowe JPA    powrt

Zakres zagadnień

 • Java Naming and Directory Interface JNDI
 • Java Persitaence API
 • JPA Entity Manager


6. Omówienie założeń projektów zaliczeniowych    powrt

Zakres zagadnień

 • Prezentacja tematu projektu
 • Propozycje planowanych rozwiązań technologicznych


7. Model RESTful    powrt

Zakres zagadnień

 • Serwis RESTful realizujący CRUD
 • Narzędzie wiersza poleceń cURL
 • Ograniczenia CORS klienta Javascript
 • Klient REST Java w JAX-RS


8. Wprowadzenie do Spring    powrt

Zakres zagadnień

 • Spring Framework
 • Spring Web MVC
 • Spring - RESTful


9-14. Zajęcia projektowe / Referaty    powrt

Zakres zagadnień15. Prezentacja projektów    powrt

Zakres zagadnień

 • prezentacja projektów zaliczeniowych


[PDF]. linki    powrtline
Ostatnia modyfikacja: niedawno