WYKAZ PUBLIKACJI WŁASNYCH


Filtracja sygnału w spektrometrycznym torze pomiarowym [3.8 MB]

Laboratorium Elektroniki Jądrowej [3.4 MB]

Profilaktyka i Terapia antyszumowa [3.6 MB]

Układy Elektroniki "FRONT-END” [4.9 MB]

Ekstrakcja informacji z sygnału radiometrycznego [7.8 MB]
Artykuły i rozprawy1. K. KORBEL, R. Rau.:
Miernik do pomiaru pojemności i stratności kondensatorów w zakresie wielkiej częstotliwości przy bardzo słabych polach elektrycznych.
Zeszyty Naukowe AGH, Nr. 23, Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa, Zeszyt 6, 23, (1960)


2. K. KORBEL, J.Piekarz, K. Przewłocki, J. Znański.:
Radioizotopowe pomiary gęstości mieszaniny podsadzkowej płynącej w rurociągach..
Archiwum Górnictwa, T. VII, Zeszyt 1, 49, (1962)

3. T. Florkowski, K. KORBEL, J. Lasa, K. Przewłocki,:
A Radioisotope Gauge for Control of Volumetric Ratio of Sand and Water in a Sand Filling Process in Mining..
Nukleonika, T. VII, Nr. 9, 573, (1962)

4. K. KORBEL, A. Osiowski.:
Woltomierz różnicowy do termoponderometru..
Zeszyty Naukowe AGH, Nr. 54, Ceramika, Zeszyt Nr. 5, 133, (1963)

5. J. Kalisz, K. KORBEL.:
Device for Absolute Measurement of the Capacitance..
Acta Physica Polonica, T. XXXIV, Nr. 5/11, 663, (1963)

6. K. KORBEL, J. Lasa, K.Przewłocki, J. Sender.: Pomiar prędkości przepływu mieszaniny podsadzkowej w rurociągach.
Przegląd Górniczy, T. XIX (L), Nr. 6 (748), 258, (1963)

7. K. KORBEL.:
Radiometryczne badania parametrów fizycznych mieszaniny podsadzkowej w warunkach jej przepływ w rurociągach kopalnianych. (Rozprawa Doktorska).
Biblioteka Główna AGH, Sygn.: R-677, Kraków (1963)

8. K. KORBEL, J. Lasa.:
Radioizotopowy miernik poziomu zwierciadła wody w studniach głębinowych:.
Nukleonika, T. VIII, Nr. 6, 425, (1963)

9. K. KORBEL, J. Lasa.:
Układ półautomatyczny regulacji wskazań i korekcji zera dla gęstościomierzy i grubościomierzy radioizotopowych..
Pomiary - Automatyka - Kontrola, Nr. 8, 319, (1963)

10. K. KORBEL, J. Lasa, K. Przewłocki.:
Radiometric Investigation of the Flow of Sand Filling in Mine Pipe-Lines..
Nukleonika, T. VIII, Nr. 11, 771 (1963)

11. K. KORBEL.:
Radiometryczne badania parametrów fizycznych mieszaniny podsadzkowej w warunkach jej przepływuw rurociągach kopalnianych. (Autoreferat rozprawy doktorskiej).
Postępy Techniki Jądrowej, 4, 399, (1964)

12. K. KORBEL.:
Niektóre zagadnienia teorii ruchu mieszaniny podsadzkowej..
Archiwum Górnictwa, T. IX, Nr. 1, 85, (1964)

13. L. Jurkiewicz, K. KORBEL, J. Lasa.:
Radioizotopy przyrząd do pomiaru chwilowej gęstości i stosunku objętościowego mieszaniny podsadzkowej..
Pomiary - Automatyka - Kontrola, Nr. 10, 441, (1964)

14. L. Jurkiewicz, K. KORBEL, K. Przewłocki.:.
Zastosowanie radioizotopów w badaniach przepływu hydromieszanin..
Archiwum Górnictwa, T. X, Nr. 1, 91, (1965)

15. T.Dąbek, K. KORBEL.:.
Przystawka samopisząca do szybkiej rejestracji rozkładu amplitudowego impulsów 100kanałowego analizatora typu AI-100-1..
Nukleonika, T. X, Nr. 2, 131, (1965).

16. K. KORBEL.:.
Pewne propozycje w zakresie teorii przepływu podsadzki płynnej..
Zeszyty Problemowe Górnictwa PAN, T. III, Nr. 2, 235, (1965).

17. K. KORBEL, J. Lasa, K. Przewłocki.:.
Die Dichtekontrolle von Versatzmischung mit Hilfe von Kernstrahlung.
Freiberger Forschungshefte, Heft C.174, 239, (1965).

18. A. Buliński, K. KORBEL, St. Kosiak, T. Owsiak, K. Przewłocki, A. Zygiel.:.
Pomiary prędkości przepływu ciekłego amoniaku w urządzeniach ziębiących, metodą wskaźników promieniotwórczych..
Chłodnictwo, Biuletyn Informacyjny, Nr. 4, 12, (1965).

19. T. Dąbek, K. KORBEL.:.
Sondy detekcyjne do pracy w systemie jednokablowego zasilania detektorów i transmisji sygnału..
Nukleonika, T. X, Nr. 9-10, 619, (1965).

20. A. Barwiński, L Górski, J. Janczyszyn, K. KORBEL, St. Kwieciński, J. Loska, J. Ostachowicz.:
An Automatic Activation Analysis System (AAAS) with the Use of Fast Neutron Generator.
Isotopenpraxis, 2 Jahrg., Heft 8, 322, (1966)

21. K. KORBEL, J.Lasa.:
Automatyczny integrator dla analizy chromatograficznej gazów.
Pomiary - Automatyka - Kontrola, T. XII, Nr. 2, 48, (1966)

22. K. KORBEL, K. Przewłocki.:
Радиометрические методы измерения параметров движения пульпы в пульповодах.
Гидравлическая Добыча Угля, № 10/43, 15, (1966)

23. K. KORBEL.:
A Simple Method of the Flow-Rate Determination of Fluids on the Basis of Diagrams Obtained by a Radioactive Tracer Measurements.
Isotopenpraxis, 3 Jahrg., Heft 2, 67, (1867)

24. K. KORBEL, M. Mruk.:
Integrator prądu tarczy z odczytem cyfrowym.
Nukleonika, T. XIII, Nr. 313, (1967)

25. K. KORBEL, J. Ostachowicz.:
Przystosowanie drukarki VAG-24A do współpracy z analizatorem amplitudy impulsów AI-100-1 oraz przelicznikiem PEL-5.
Nukleonika, T. XIII, Nr. 5, 401, (1967)

26. K. KORBEL, K. Przewłocki.:
Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit des Kühlmittels in einer Kühlanlage unter Verwendung von Na-24 markierten Natriumrhodamid.
Isotopenpraxis, 3 Jahrg., Heft 3, 109, (1967)

27. L. Barański, K. KORBEL.:
Układ sterująco-przesyłowy wielolicznikowej sondy kierunkowej.
Nukleonika, T.XII. Nr. 7-8, 553 (1967)

28. E. Chruściel, K. KORBEL, K, W, Ostrowski, K. Przewłocki.:
Technologia lamp generujących neutrony.
Postępy Techniki Jądrowej. 11, 1059, (1967)

29. K. KORBEL, K. Przewłocki, St. Kosiak, A. Zygiel.:
Pomiary charakterystyk agregatów chłodniczych metodą znaczników promieniotwórczych.
Nukleonika. T, XII, Nr. 1-2, 25, (1967)

30. T. Dąbek, K. KORBEL.:
Keyed Stabilizing System for Single-Channel Gamma-Ray Spectrometer.
Nukleonika. T. XIII, Nr. 1, 125, (1968)

31. Cz. Bobrowski, E. Chruściel, T. Dąbek, K. KORBEL, J. Massalski, T. Owsiak, J.Studnicki.:
Konstrukcja impulsowego źródła neutronów oraz odwiertowego generatora neutronów prędkich.
Nukleonika, T. XIII, Nr. 4-5, 371, (1968)

32. E. Chruściel, T. Dąbek, K. KORBEL, J. Masalski, T. Owsiak, J.Studnicki.:
Скважинный генератор нейтронов.
Сборник докладов СЭВ, Москва, 63, (1968)

33. E. Chruściel, T. Dąbek, K. KORBEL, J. Massalski, T. Owsiak, J.Studnicki.:
Скважинный генератор нейтронов.
Nukleonika, T. XIII, Nr. 2, 201, (1968)

34. K. KORBEL.:
Моновибратор с импульсным удлинением импульсов.
Приборы и Техника Эксперимента. № 6, 113, (1968)

35. K. KORBEL, K. Przewłocki.:
Anwendung der radiometrischen Messmethoden in Untersuchungen des Strömungsmechanismus von Spülversatzmischungen.
Bergakademie, Vol, 21, Heft 3, 155, (1969)

36. K. KORBEL, A. Michalik, K. Przewłocki.:
Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit der Komponenten eines Versatzgemisches durch markierte Atome.
Bergakademie, Vol, 21, Heft 12, 726, (1969)

37. E. Chruściel, T. Dąbek, K. KORBEL, J. Massalski, J. Studnicki.:
Lampowy, odwiertowy generator neutronów.
Postępy Techniki Jądrowej, 13, 913, (1969)

38. E. Chruściel, T. Dąbek, K. KORBEL, J. Massalski, J. Studnicki.:
A Borehole Neutron Tube Generator
Isotopenpraxis, 6 Jahrg., Heft 4, 140, (1969)

39. L. Barański, J. Charbuciński, B. Dziunikowski, K. KORBEL, J. Krzuk, A. Lenda J. Lasa, K. Przewłocki, K. Umiastowski.:
Perspektywy stosowania niektórych metod fizyki jądrowej w górnictwie i geofizyce w latach 1971 - 1975.
Postępy Techniki Jądrowej, 13, 1265, (1969)

40. K. KORBEL.:
Metody pomiaru natężenia przepływu i prędkości przepływu cieczy w rurociągach przy pomocy znaczników promieniotwórczych.
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Wrocławskiej - Studia i Materiały Nr. 6, (1970)

41. T. Dąbek, K. KORBEL, K. Wolski.:
A Mobile System for Flow Measurement of Liquids in Closed Conduits.
Isotopenpraxis, 6 Jahrg., Heft 2, 64, (1970)

42. K. KORBEL.:
The Applicability of the Radiogauges for Measuring the Density of the Flowing Solid-Liquid Mixtures.
Isotopenpraxis, 6 Jahrg., Heft 7, 222, (1970)

43. K. KORBEL, T. Owsiak, R. Krasowski, A. Michalik, P. Niżegorodcew, K. Przewłocki, Wł. Szmal.:
Determination of some Kinematic Characteristics of Flow of Stowing Slurry by means of Radiometric Measuring Methods.
Nukleonika, T. XV, No. 3, 291, (1970)

44. J. Hubert, K. KORBEL, J. Krzuk, A. Michalik, P. Niżegorodcew, K. Przewłocki.:
Radioisotope Measurements of the Flow Parameters of the Postflotation Slurry.
Nukleonika, T. XV, No. 4, 365, (1970)

45. K. KORBEL.:
Radioizotopowe gęstościomierze w górnictwie. Ocena przydatności do kontroli procesu podsadzania hydraulicznego.
Postępy Techniki Jądrowej, 14, 1223, (1970)

46. K. KORBEL, E. Łącki.:
Półprzewodnikowy układ analogowego przetwarzania sygnałów radiometrycznych dla potrzeb ciągłej kontroli zawartości wapnia w nadawie cementowej.
Nukleonika, T. XV, Nr. 11-12, 761, (1970)

47. J. Dobrzański, K. KORBEL, T. Owsiak.
Конструкции некоторых инжекторов для экспериментов с радиоактивными индикаторами.
Атомная Энергия, Т. 30, Выпуск 4. 393, (1971)

48. K. KORBEL, K. Wolski.:
A Programmed Control Unit for the Multichannel Pulse-Height Analyzers Applied for the Digital Recording of Activity Peaks in Radiotracer Flow-Measurements.
Nukleonika, T. XVIII,. No. 6, 265, (1973)

49. K. KORBEL.:
О некоторой форме oбoбщенного уравнения гидравлических сопротивлений гидросмесей.
Записки Ленинградского Горного Института: „Механизация Горных Работ“. Т.LXV, Выпуск 1, 56, (1973)

50. K. KORBEL.:
A Self-Flushing Impuls Injector for Radiotracer Measurements of the Hydromixtures in Closed Conduits.
Nukleonika. T. XIX, Nr.4, 381, (1974)

51. K. KORBEL.:
On the optimisation possibilities of hydraulic conveyance of solids.
Archiwum Hydrotechniki, T. XXIII, Nr. 1, 35, (1976)

52. K. KORBEL.:
Измерения скорости движения потока жидкой и твердой фазы методом радиоактивных индикаторов.
Сбоpник Научных Работ: „Интенсификация процессов гидравлического транспортирования высоконасыщенных гидросмесей”, 17, Ленинград, (1976)

53. K. KORBEL.:
Радиоизотопный метод имерения средней плотности птока гидросмеси.
Сбоpник Научных Работ: „Интенсификация процессов гидравлического транспортирования высоконасыщенных гидросмесей”, 37, Ленинград, (1976)

54. K. KORBEL, J. Plechta, K. Przewłocki.:
Investigation of kinematic behaviour of hydromixtures flowing in horizontal head pipelines.
Journal of Hydrological Scjences, Vol. 4, Nr. 1, 37, (1977)

55. K. KORBEL.:
Remarks on the use of the Venturi tube for measuring the discharge flow velocity and the flow rate of hydromixtures.
Archiwum Hydrotechniki. T. XXIV, Nr. 4, 511, (1977)

56. K. Ciok, K. KORBEL, L. Petryka, J. Plechta, M. Tokarz.:
Radiometryczne badanie przepływu materiału przez osadzarkę w przeróbce węgla kamiennego.
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. Nr. 3/112, 31, (1978)

57. K. Ciok, K. KORBEL, L. Petryka, I. Śliwka, M. Tokarz.:
Radiometryczne badanie rozkładu ziaren węgla i kamienia w łożu osadzarki.
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. Nr. 4/113, 25, (1978)

58. K. KORBEL.:
Radioizotopowe badania kinematyki hydrodynamieszanin grubodyspersyjnych (Rozprawa habilitacyjna)
Zeszyty Naukowe AGH Nr. 711, Seria: Matematyka - Fizyka - Chemia. Zeszyt Nr. 40, Kraków, (1979)

59. K. KORBEL.:
Notes on longitudinal dispersion of the components of high-dispersive hydromixtures based one the results of radiotracer investigations.
Journal of Hydrological Sciences. Vol. 7, Nr. 1-2, 1, (1980)

60. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Noise and optimum filtering in spectrometers with semiconductor detectors operating at the elevated temperature.
Nuclear Instruments and Methods A, Vol. 227, No. 2, 293, (1984)

61. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Problemy identyfikacji źródeł szumów w detektorach półprzewodnikowych.
Elektronika. Vol. XXVII, Nr. 5, 12, (1986)

62. K. KORBEL.:
Działalność naukowa Zakładu Elektroniki Jadrowej.
Zeszyty Naukowe AGH Nr. 1136. Fizyka, Zeszyt 15, 89 (1987)

63. K. KORBEL.:
Activity of Nuclear Electronics Department.
Zeszyty Naukowe AGH Nr. 1137. Fizyka, Zeszyt 16, (1987)

64. K. KORBEL.:
Metoda kwazistatycznego pomiaru pojemności przyrządów półprzewodnikowych.
Elektronika. T. XXIX, Nr. 5, 16, (1988)

65. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
The influence of fast neutron irradiation on the noise properties of silicon surface-barrier detector.
Nuclear Instruments and Methods A. Vol. 271, No. 3, 585, (1988)

66. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Excess generation-recombination noise in reverse biased Schottky barrier diodes.

Solid-State-Electronics. Vol. 31, No. 12, 1657, (1988)
67. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Różnicowe wzmacniacze impulsów dla dużych częstości zliczeń.
Zeszyty Naukowe AGH Nr. 1180. Automatyka, Zeszyt 44, 99, (1989)

68. K. KORBEL.:
Metody kwazistatycznego pomiaru pojemności złącz.
Elektrotechnika. Kwartalnik AGH, T. 8, Zeszyt 2, 101, (1989)

69. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Effects of deep imperfection levels on the capacitance of semiconductor detectors.
Nuclear Instruments and Methods A, Vol. 276, No. 1/2, 270, (1989)

70. T. Dąbek, Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Układ do identyfikacji głębokich pułapek metodą CC-DLTS.
Elektronika, T. XXX, Nr. 6, 23, (1989)

71. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Różnicowy stopień formująco-wzmacniający dla szybkich przedwzmacniaczy impulsów z detektorów promieniowania jądrowego.
Elektronika. T. XXX, Nr. 7/8, 18, (1989)

72. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL, A. Skoczeń.:
Fast neutron damage of silicon pin photodiodes.
Nuclear Instruments and Methods A, Vol. 301, 288, (1991)

73. P. Gryboś, W. Dąbrowski. K. KORBEL.:
Investigations of the susceptibility of some MOS structures for gamma irradiation.
Zeszyty Naukowe AGH Nr. 1464, Fizyka, Zeszyt 26, 17, (1993)

74. A. Skoczeń, K. KORBEL.:
Sidewall and Kink Effects in Gamma-Irradiated MOS SOI Transistors.
Elektrotechnika, Kwartalnik AGH, Tom 14, Zeszyt 1, 31, (1995)

75. K. KORBEL:
„75 lat formuły Nyquista”.
Elektrotechnika i Elektronika, Tom 22, Zeszyt 2, 71, (2003)


Sympozja, konferencje, raporty1. T. Florkowski, K. Górski, K. KORBEL.:
Radioizotopowy grubościomierz do blach walcowanych na zimno lub gorąco w zakresie 1-4 mm, oparty na wykorzystaniu promieniowania gamma izotopu Tm-170.
Materiały Sympozjum Stosowania Izotopów Promieniotwórczych w Technice, Rogów,R-12, (1960)

2. K. KORBEL, J. Lasa, St. Salach.:
Bezkontaktowy miernik grubości cienkich folii.
Materiały Sympozjum Stosowania Izotopów Promieniotwórczych w Technice, Rogów,R-2, (1960)

3. K. KORBEL, J. Lasa.:
Radioizotopowy miernik gęstości mieszaniny podsadzkowej.
Materiały II Krajowego Sympozjum Zastosowań Izotopów w Technice. Spała, Sp-32, (1963)

4. K. KORBEL, J. Lasa, K. Przewłocki.:
Radiometryczne badania przepływu mieszaniny podsadzkowej
Materiały II Krajowego Sympozjum Zastosowań Izotopów w Technice. Spała, Sp-41, (1963)

5. K. KORBEL, K. Przewłocki, St. Kosiak, A. Zygiel.:
Pomiary charakterystyk agregatów chłodniczych metodą znaczników promieniotwórczych.
Materiały III Krajowego Sympozjum Zastososowań Izotopów w Technice, Szczecin. Ref. Nr. 114, (1965)

6. L. Jurkiewicz, K. KORBEL, K. Przewłocki.:
Perspektywy metod radiometrycznych w badaniach ruchu hydromieszanin.
Materiały III Krajowego Sympozjum Zastosowań Izotopów w Technice, Szczecin. Ref. Nr. 113, (1965)

7. K. KORBEL.:
Aparatura do szybkiego wyznaczania maksymalnej prędkości przepływu cieczy w rurociągach.
Materiały III Krajowego Sympozjum Zastosowań Izotopów w Technice, Szczecin. Ref. Nr. 107, (1965)

8. K. KORBEL, J. Lasa, Wł. Szmal, Sz. Wierzchowski.:
Analiza procesów podsadzania hydraulicznego na podstawie wskazań radioizotopowego miernika gęstości.
Materiały III Krajowego Sympozjum Zastosowań Izotopów w Technice, Szczecin. Ref. Nr. 102, (1965)

9. E. Chruściel, K. KORBEL, K. Ostrowski, K. Przewłocki.:
Aparatura do napełniania zamkniętych lamp generatora neutronów i badania optymalnych warunków dla źródła jonów.
Materiały III Zjazdu Fizyków Polskich, Kraków (1965)

10. L. Jurkiewicz, K. KORBEL, K. Przewłocki, K. Umiastowski.:
Wyznaczanie rozkładu przestrzennego cieczy niejednorodnej w rurociągach metodami radiometrycznymi.
Materiały III Zjazdu Fizyków Polskich, Kraków (1965)

11. L. Jurkiewicz, K. KORBEL, K. Przewłocki, K. Umiastowski.:
Radiometric Determination of the Spatial Concentration of Inhomogeneous Fluids in Pipe-Lines.
Conference Proceedings on „Radioisotope Instruments in Industry and Geophysics”, Vol. I., 539, IAEA, Vienna (1966)

12. L. Barański, K. KORBEL, A. Zuber.:
Przyrząd do pomiaru kierunku i prędkości przepływu w otwartych zbiornikach wodnych.
Materiały Sympozjum: Zastosowanie izotopów w geofizyce, hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Karpacz. Ref. Nr. 15, (1967)

13. Cz. Bobrowski, E. Chruściel, T. Dąbek, K. KORBEL, J. Masalski, T. Owsiak, [CP] J.Studnicki.:
Konstrukcja impulsowego źródła neutronów oraz odwiertowego generatora neutronów prędkich.
Materiały Sympozjum: Zastosowanie izotopów w geofizyce, hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Karpacz. Ref. Nr. 15, (1967)

14. K. KORBEL.:
The Use of the Energy Balance Principle for the Description of the Stowing Slurry Flow in the Pipe-Lines.
Report „P” IBJ No. 957/VI/PH, Warszawa, (1968)

15. K. KORBEL.:
Some Preliminary Project Studies on the Sequential Recognizing System of Straight Tracks in Monitoring Film Badges.
Report IBJ, No. 935VI/PH, Warszawa, (1968)

16. K. KORBEL.:
Radiometryczne pomiaru poślizgu fazy stałej w mieszaninie podsadzkowej.
Raport IBJ Nr. 1057/VI/PH, Warszawa, (1969)

17. K. KORBEL.:
Zastosowanie izotopów i metod techniki jądrowej w geologii, geofizyce, hydrologii i górnictwie. - Rocznik IBJ 1968.
Raport IBJ Nr. 1100/DN, Warszawa, (1969)

18. T. Dąbek, K. KORBEL, K. Wolski.:
A Mobile System for Flow Measurement of Liquids in Closed Conduits.
Report IBJ No. 1155/VI/E, Warszawa, (1969)

19. K. KORBEL.:
The Applicability of the Radiogauges for Measuring the Density of the Flowing Solid Liquid Mixtures.
Report IFJ No. 704/PH, Kraków, (1970)

20. K. KORBEL, T. Owsiak, R. Krasowski, A. Michalik, P. Niżegorodcew, K. Przewłocki, Wł. Szmal.:
Determination of some Kinematic Characteristics of Flow of Stowing Slurry by means of Radiometric Measuring Methods.
Report IFJ No. 717/PL, Kraków, (1970)

21. K. KORBEL, E. Łącki.:
Półprzewodnikowy układ analogowego przetwarzania sygnałów radiometrycznych dla potrzeb ciągłej kontroli zawartości wapnia w nadawie cementowej.
Raport ITJ AGH Nr. 2/E, Kraków, (1970)

22. K. KORBEL.:
A Concept of the Optimizing Criteria of Hydraulic Conveying of Solid Material in Pipe Lines.
Raport IFJ, No. 736, Kraków, (1970)

23. K. KORBEL.:
O pewnej postaci uogólnionego równania oporów przepływu hydromieszanin.
Raport IFJ, No. 739, Kraków, (1970)

24. K. KORBEL, J. Lasa, A. Korus.:
Pomiar krotności wymiany w komorach ziębniczych przy pomocy detektorów radiojonizacyjnych.
Raport IFJ, No. 743/D, Kraków, (1971)

25. K. KORBEL, A. Michalik, P. Niżegorodcew, J. Plechta.:
Możliwości wykorzystania znaczników promieniotwórczych w badaniach identyfikacyjnych obiektów instalacji przeróbki mechanicznej rud miedzi.
Raport IFJ, Nr. 817/J, Kraków, (1972)

26. K. KORBEL, E. Łącki.:
Analogowe moduły funkcyjne.
Raport IfiTJ AGH, Nr. 45/E, Kraków, (1973)

27. K. KORBEL.:
Pewne zagadnienia optymalnego projektowania i eksploatacji instalacji transportu hydraulicznego materiałów stałych.
Raport MIFiTJ AGH. Nr. 55/I, Kraków, (1974)

29. K. KORBEL.:
Some Experience in Teaching Nuclear Techniques and a new Concept of their Incorporation into Academic Curricula.
Conference Proceedings: „Radiation Engineering in the Academic Curriculum” , IAEA, Vienna, 269, (1975)

29. K. KORBEL, A. Michalik, P. Niżegorodcew, J. Plechta, Wł. Parzonka.:
Investigations of the Flow Mechanism of Hydromixtures by means of Radioisotope Methods.
Raport MIFiTJ AGH, Nr. 81/I, Kraków, (1975)

30. K. KORBEL, L. Petryka, J. Plechta, K. Przewłocki, I. Śliwka.:
Identyfikacja procesu wzbogacania rud miedzi metodami radiometrycznymi. "Postępy Techniki Izotopowej w Nauce i Gospodarce Narodowej"
Raport MIFiTJ AGH. Nr. 91/I, 45, Kraków, (1976)

31. K. KORBEL, Wł. Parzonka, K. Przewłocki.:
Kierunki prac badawczych w hydrotransporcie rurowym mieszanin wielofazowych.
Materiały Konferencji n.t.: „Drogi rozwojowe górnictwa odkrywkowego i otworowego surowców stałych” , 60, AGH, Kraków, (1976)

32. K. KORBEL, A. Michalik, K. Przewłocki, Wł. Parzonka.:
Determination of the polyfractional solids distribution in a pipe.
Conference Proceedings: ?Hydrotransport 4? Paper A-4, Banff, Alberta, Canada,(1976)

33. K. KORBEL, J. Petryka, J. Plechta, K. Przewłocki.:
Identification of copper ore processing by means of radioactive tracers.
Conference Proceedings: ?Nuclear Techniques and Mineral Resources 1977?, IAEA. Vienna, 555, (1977)

34. K. KORBEL, K. Przewłocki, L. Petryka, J. Plechta, I. Śliwka.:

Materiały Sympozjum Członków RWPG nt.: ?Zastosowania radioizotopowych metod w przemyśle, włączając środki kontroli i sterowania. Lipsk (1978)

35. K. KORBEL, K. Przewłocki, K. Wolski, E. Łącki, A. Stós.:

Materiały Sympozjum Członków RWPG nt.: ?Zastosowania radioizotopowych metod w przemyśle, włączając środki kontroli i sterowania. Lipsk (1978)

36. K. KORBEL.:
Detektor półprzewodnikowy jako generator sygnału.
Spektrometria promieniowania jądrowego z wykorzystaniem detektorów półprzewodnikowych. Część 1. Raport INT Nr. 139/E, 45, Kraków, (1979)

37. K. KORBEL.:
Detektor półprzewodnikowy jako generator szumów.
Spektrometria promieniowania jądrowego z wykorzystaniem detektorów półprzewodnikowych. Część 1. Raport INT Nr. 139/E, 74, Kraków, (1979)

38. T. Dąbek, K. KORBEL.:
Parametry przedwzmacniaczy ładunkowych i metody ich pomiaru.
Spektrometria promieniowania jądrowego z wykorzystaniem detektorów półprzewodnikowych. Część 3. Raport INT Nr. 141/E, Kraków, (1979)

39. K. KORBEL.:
Radioisotope measuring methods in research and control of hydraulic conveying process of solids in the head pipe lines.
Conference Proceedings: „Hydromechanisation 1 ? Erstes internationales Kolloqium für Hydromechanisation” Miškolc, Ungarn, (1979)

40. K. KORBEL, K. Przewłocki, A. Michalik, K. Wolski, Wł. Parzonka, J. Sobota, A. Pac-Pomarnacka.:
Semiautomatic Radiometric Device for the Determination of Solids Concentration in a Pipe-Line.
Conference Proceedings: „Sixth International Conference on the Hydraulic Transport of Solids in Pipes - Hydrotransport 6”, Canterburry, (1979)

41. K. KORBEL.:
Perspektywy rozwoju i wykorzystania radioizotopowych metod pomiarowych w badaniach struktury i mechanizmu przepływu strumieni dwufazowych.
Materiały Konferencji: „Transport and Sedimentation of Solid Particles”, Wrocław-Trzebieszowice, Ref. A/5, (1980)

42. K. KORBEL, E. Łącki.:
Sonda wędrująca do badania szczelności rurociągów gazowych metodą radioznacznikowych.
Raport INT 164/E, Kraków, (1981)

43. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Problemy pomiarowe charakterystyk szumowych detektorów półprzewodnikowych.
Raport INT 169/E, Kraków, (1982)

44. K. KORBEL, E. Łącki.:
Sonda wędrująca z cyfrową rejestracją wyników pomiaru do wykrywania nieszczelności magistrali gazowych.
Raport INT, 177/E, Kraków, (1983)

45. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Szumy i optymalna filtracja w spektrometrach z detektorami półprzewodnikowymi pracującymi w podwyższonej temperaturze.
Raport INT, 179/E, Kraków, (1983)

46. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Шумовые свойства полупроводниковых детекторов с поверхностным барьером.
Materiały Sympozjum Członków RWPG nt.: „Stan i perspektywy rozwoju detektorów promieniowania jonizującego - DET 84”, Cz. III, 101, Warszawa, (1984)

47. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Badania wpływu pierścienia ochronnego na charakterystyki detektora z barierą powierzchniową.
Raport INT Nr. 216/E, Kraków, (1987)

48. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Influence of fast neutron irradiation on the noise properties of silicon surface barrier detector.
Raport INT Nr. 219/E, Kraków, (1988)

49. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Excess generation-recombination noise in reverse biased Schottky barrier diodes.
Raport INT Nr. 220/E, Kraków, (1988)

50. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Charakterystyki szumowe półprzewodnikowych spektrometrów promieniowania jądrowego.
Raport INT Nr. 221/E, Kraków, (1988)

51. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Układ do identyfikacji głębokich pułapek techniką CC-DLTS.
Raport INT Nr. 223/E, Kraków, (1988)

52. K. Przewłocki, K. KORBEL.:
The Gamma-Spectrometric Radiotracer Test (SRTT) Research of the Non-Steady-State Transport Phenomena.
Conference Proceedings: IAEA Advisory Group Meeting on New Radioisotope Techniques in Industry „Process Measurement and Control in Steady and Non-Steady State”, Vienna, (1988).

53. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Experimental Study on the 1/f noise in surface-barrier, charged particle detector.
Raport INT Nr. 226/E, Kraków, (1988)

54. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Effects of deep imperfection levels on the capacitance of semiconductor detectors.
Raport INT Nr. 227/E, Kraków, (1988)

55. K.KORBEL.:
Metody kwazistatycznego pomiaru pojemności złącz półprzewodnikowych
Raport INT Nr. 230/E. Kraków (1988)

56. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL, A. Skoczeń.:
Fast neutron damage of silicon pin photodiodes.
Raport INT Nr. 248/PS, Kraków, (1990)


Skrypty, podręczniki, monografiee 1. K. KORBEL, K. Pałka:
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z elektroniki jądrowej.
Skrypty Uczelniane AGH, Nr. 311, Kraków (1973)

2. K. KORBEL.:
Elektronika Jądrowa. Część I. Elementy Elektroniki Jądrowej.
Skrypty Uczelniane AGH. Nr. 367, Kraków, (1974) - (Wydanie 1)

3. K. KORBEL.:
Elektronika Jądrowa. Cz. II. Układy Elektroniki Jądrowej.
Skrypty Uczelniane AGH. Nr. 466, Kraków, (1975) - (Wydanie 1)

4. K. KORBEL.:
Elektronika Jądrowa. Część I. Elementy Elektroniki Jądrowej.
Skrypty Uczelniane AGH. Nr. 543, Kraków, (1976) - (Wydanie 2) Kraków, (1979)

5. K. KORBEL.:
Elektronika Jądrowa. Część I. Elementy Elektroniki Jądrowej.
Skrypty Uczelniane AGH. Nr. 878, Kraków, (1982), (Wydanie 3 uzupełnione)

6. K. KORBEL.:
Elektronika Jądrowa. Część II. Układy Elektroniki Jądrowej.
Skrypty Uczelniane AGH, Nr. 871, Kraków, (1985), (Wydanie 2 zmienione)

7. K. KORBEL.:
Elektronika Jądrowa. Część III. Układy i systemy elektroniki jądrowej.
Skrypty Uczelniane AGH, Nr. 1078, Kraków, (1987)

8. Wł. Dąbrowski, K. KORBEL.:
Szumy w radiometrycznych blokach detekcji.
Skrypty Uczelniane AGH. Nr. 1113, Kraków, (1987)

9. K. KORBEL ,Wł. Dąbrowski.:
Filtracja sygnału w spektrometrycznym torze pomiarowym - Filtry analogowe.
Skrypty Uczelniane AGH. Nr. 1218, Kraków, (1992)

10. K. KORBEL.:
Profilaktyka i terapia antyszumowa układów elektroniki „Front-End”
Skrypty Uczelniane AGH, Nr. 1523, Wydawnictwo AGH, Kraków, (1997)

11. K. KORBEL.:
Układy elektroniki ?Front-End?.
AGH, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków (2000) ISBN 83-88408-60-7

12. K.KORBEL.:
Laboratorium Elektroniki Jądrowej - Instrukcje ćwiczeń.
Skrypty Uczelniane AGH, Nr. SU 1643, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, (2002), ISSN 0239=06114

13. K. KORBEL.:
Ekstrakcja informacji z sygnału radiometrycznego
Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Kraków 2006, ISBN 83-921064-6-6


Patenty i zastrzeżenia patentowe1. Przyrząd do mierzenia gęstości mieszaniny podsadzkowej w kopalniach.
Wzór użytkowy Nr. 15726. Świadectwo autorskie Nr. 3356 z dnia 25/06.1963 r.

2. Układ do automatycznej standaryzacji wskazań i korekcji położenia zerowego dla urządzeń pomiarowych, w szczególności dla gęstościomierzy i grubościomierzy radioizotopowych.
Patent U.P. PRL Nr. 47981. Świadectwo autorskie Nr. 12283 z dnia 5.05.1964 r.

3. Układ integratora automatycznego do chromatografii gazowej.
Patent U.P. PRL. Nr. 61227. Świadectwo autorskie Nr. `8335 z dnia 18.07.1966 r.

4. Radioizotopowy przyrząd do pomiaru gęstości cieczy płynących w rurociągach.
Patent U.P. PRL. Nr. 51379. Świadectwo autorskie Nr. 18627 z dnia 26.10.1966 r.

5. Urządzenie do samoczynnej regulacji podciśnienia lub nadciśnienia gau.
Patent U.P. PRL. Nr. 53203. Świadectwo autorskie Nr. 21947 a dnia 10.05.1967 r.

6. Sposób pomiaru sygnału i zasilania licznika proporcjonalnego, stosowanego jako detektor w chromatografii gazowej oraz układ do stosowania tego sposobu.
Patent U.P. PRL. Nr. 62958. Świadectwo autorskie Nr. 40874 z dnia 24.11.1971 r.

7. Stabilizowany zasilacz radiojonizacyjnych detektorów chromatograficznych, pracujących w układzie różnicowym.
Patent U.P. PRL. Nr. 66677. Świadectwo autorskie Nr. 48798 a dnia 14.07.1973 r.

8. Układ do pomiaru intensywności wymiany atmosfery w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza w komorach chłodniczych.
Patent U.P. PRL. Nr. 76897. Świadectwo autorskie Nr. 70247 z dnia 25.05.1976 r.

9. Czujnik do ciągłego pomiaru stężenia znacznika w powietrzu lub w innych mieszaninach gazowych.
Patent U.P. PRL. Nr. 76898. Świadectwo autorskie Nr. 70251 z dnia 25.05.1976 r.

10. Układ pomiarowy do lokalizacji nieszczelności rurociągów.
Patent U.P. PRL. Nr. 114461. Świadectwo autorskie Nr. 159822 z dnia 22.11.1982 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone!