... czternastym''1
Dobra książka: Barbara Tuchman "A distant mirror", polskie (kiepskie) tłumaczenie: Odległe zwierciadło, czyli rozlicznymi plagami nękane XIV stulecie, Książnica, 1993
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Andrzej Lenda
1999-04-11