Praca z dokumentami w systemach

MS Win9x/Me/2000/XP1. Pracujemy w języku polskim:


2. Z jakimi dokumentami mamy do czynienia:


3. Pakiety biurowe w MS Windows:


4. Formaty dokumentów tekstowych
5. Obiekty zewnętrzne “montowane” w dokumentach tekstowych 6. Edycja dokumentów hipertekstowych (HTML) 7. Edycja obiektów graficznych 8. Edycja formuł matematycznych
9. Arkusze kalkulacyjne


10. Prezentacje