Wykłady i materiały dydaktyczne
dla studiów podyplomowych

Na tej stronie można znaleźć przezrocza z wykładów i dodatkowe materiały pomocnicze dla uczestników kursów podyplomowych prowadzonych przez WFiIS AGH.Materiały do Elementów Matematyki dla Fizyki/Przyrody 2017/2018


Zestawy dodatkowe dla osób uzupełniajacych kurs wyrównawczy z matematyki:

Bardzo Państwa przepraszam za zamieszanie z drugim zestawem (pracą kontrolną). Na skutek pomyłki przy redakcji strony link widoczny dla Państwa dalej wskazywał na stare wersje, mimo iż nowa wersja leżała już na sieci. Niestety jestem zmuszony z powodów formalnych wyegzekwować rozwiązania zestawu B od tych osób, które zostały do tego zobligowane, przed obroną pracy dyplomowej i wpisaniem wyników do indeksów. Stan bieżący, czyli lista osób zwolnionych z obowiążku rozwiązywania zestawów oraz lista prac, które do mnie spłynęły znajdą Państwo w poniższym dokumencie. Praca oddana w formie elektronicznej zaznaczona jest jako "E", w formie papierowej jako "P". Zestaw dla kursu dodatkowego oznaczony jest jako "D".

Podsumowanie wyników:Materiały do Wykorzystania komputera w nauczaniu dla Fizyki/Przyrody/Chemii 2017/2018

Zajęcia z wykorzystania komputera w nauczaniu składają się z dwóch odrębnych bloków

Pierwszy blok zawiera ćwiczenia ze zbierania do komputera danych mierzonych zewnętrznymi przyrządami pomiarowymi (jak np. temperatura, napięcie, prąd) i gromadzenie ich w plikach komputerowych. Można to robić bądz za pomocą dedykowanych aplikacji otrzymywanych przy zakupie danego przyrządu pomiarowego lub za pomocą uniwersalnego oprogramowania, które konfigurujemy do danego przyrządu pomiarowego. Na ćwiczeniach zademonstrowana zostanie ta druga opcja z wykorzystaniem aplikacji LabView

Drugi blok zawiera ćwiczenia z opracowania i prezentacji danych pozyskanych z zewnetrznych mierników lub pobranych z różnych Ÿródeł na sieci WWW. W skład tych ćwiczeń wchodzi przede wszystkim przygotowanie dokumentu integrującego różne formy prezentacji danych, który roboczo będzie przygotowywany w formacie DOC lub ODT, a finalnie przetworzony zostanie na dokument PDF. Lista elementów, które musi zawierać taki dokument wygląda nastepująco:

Te osoby, które mają wcześniejsze przygotowanie i są w stanie to zrobić same, mogą skorzystać ze zdalnej formy zaliczenia przedmiotu poprzez przesłanie do mnie dokumentu zawierającego elementy wymienione powyżej (uprzedzając mnie o tym wcześniej pocztą elektroniczną). Jako przykładowe dane można wykorzystać jeden z plików z listy poniżej:Materiały wykładowe dla Informatyki w Szkole


Programy i dokumentacja

Hurra !!!

Active Dimension zmartwychwstało ! Jest do pobrania nowa wersja, darmowa, która zapisuje wyniki jako zbiory w formacie własnym i eksportuje w formacie DXF

Program Ad3 - nowa wersja


Praca dyplomowa


W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości proszę bez wahania korzystać z poczty elektronicznej gdyż to umożliwi najszybszą odpowiedź czy dostarczenie dodatkowych wyjaśnień

Mój e-mail: pytlik@fis.agh.edu.pl
Telefon służbowy: 617-41-59