Zadania z fizyki dla grupy 1 - I roku Fizyki Techn. WFiIS AGHGodziny konsultacji w tym semestrze:


środa 13:00-15:00
czwartek 12:00-14:00


Warunki zaliczenia ćwiczeń są określone tutaj


Zadania


Poprzednie zestawy - II semestr:

Literatura

Literatura podstawowa:

Literatura pomocnicza:

Kurs "Berkeley" (Uniwersytet Kalifornijski)

Podręczniki elektroniczne

Dodatkowe animacje i symulacje (EM)

Materiały zewnętrzne

Szczególna teoria względności (porządnie):

Linki do paradoksu bliźniąt:

Teoria względności a system GPS):

Materiały pomocnicze

Tutaj będą się pojawiały materiały pomocnicze do zajęć, takie jak dodatkowe wyprowadzenia wzorów, czy rysunki wspomagające zrozumienie pewnych problemów.


Opracowanie numeryczne zadania z ładunkami w narożach kwadratu

W arkuszu można znaleźć przebiegi potencjałów (w jednostkach kq/a) oraz przebiegi sił działających na ładunek dodatni (w jednostkach kq/a^2). Dodatkowo pokazana jest zależność energii potencjalnej ładunku -Q w płaszczyźnie XY. W przykładach numerycznych a oznacza połowę boku kwadratu, tak więc zmienna x/a przebiega zakres od -1 do 1.


Opracowanie numeryczne zadania ze spolaryzowaną kulą metalową

W arkuszu można znaleźć przebiegi wartości natężenia pola elektrycznego i jego składowej normalnej na powierzchni metalowej kuli, do której zbliżono dodatni ładunek o wartości +Q. W wersji z zadania kula jest uziemiona, tzn. potencjał na jej powierzchni wynosi zero. Obliczenia wartości normalnej pola elektrycznego wskazują, że w tym przypadku wyindukowana gęstość ładunku na powierzchni jest wszędzie ujemna. W trzeciej zakładce (Q=0) rozpatrzony jest dodatkowo przypadek kiedy kula jest odizolowana od uziemienia, tzn. jej całkowity ładunek MUSI pozostać zerowy. Rozwiązanie otrzymuje się przez dodanie ładunku kompensującego odpowiedniej wartości w środku kuli. Wtedy potencjał na powierzchni dalej jest stały ale nie jest już zerowy. Otrzymane w tym przypadku wyniki pokazują, że wyindukowana gęstość ładunku jest ujemna od strony łądunku +Q i dodatnia od strony naprzeciwległej. Wszystkie wartości pola podawane są względem wielkości Eo = kQ/R2.


Przykład zależności oporu od temperatury (żarówka)

Artykuł zawiera opis badania eksperymentalnego zależności oporu włókna żarówki od temperatury i mocy wydzielonej na jej włóknie


Pole magnetyczne Ziemi


Szyna magnetyczna


TransformatorDodatkowe problemy i rozwiązania

Pojawiła się też strona z rozwiązaniami i komentarzami do niektórych ciekawych (dla mnie ;-) zadań zaproponowanych w zestawach. Szczegółowa lista tych problemów znajduje się tutaj
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości proszę bez wahania korzystać z poczty elektronicznej gdyż to umożliwi najszybszą odpowiedź czy dostarczenie dodatkowych wyjaśnień

Mój e-mail: pytlik@fis.agh.edu.pl
Telefon służbowy: 617-41-59