METODA RISK SCORE:

METODA RISK SCORE jest jakościową, wskaźnikową metodą oceny ryzyka, w której określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest uszczegółowione i przedstawione przez dwa parametry ryzyka tj. ekspozycję na zagrożenie i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia. .

R = S * E * P

S - potencjalne skutki, średnia arytmetyczna oceny strat ludzkich i materialnych

Wartość

Strata

Straty ludzkie

Straty materialne

100

poważna katastrofa

wiele ofiar śmiertelnych

ponad 30 mln PLN

40

katastrofa

kilka ofiar śmiertelnych

10-30 mln PLN

15

bardzo duża

ofiara śmiertelna

500 tys.- 5 mln PLN

7

duża

ciężkie uszkodzenie ciała

30 - 500 tys. PLN

3

średnia

absencja

5 - 25 tys. PLN

1

mała

udzielenie pierwszej pomocy

poniżej 5 tys. PLN

E - czas ekspozycji oddziaływania szkodliwych czynników na pracownika

Wartość

Oddziaływanie

10

stałe

6

częste (codzienne)

3

sporadyczne (raz na tydzień)

2

okazjonalne (raz na miesiąc)

1

minimalne (kilka razy rocznie)

0,5

znikome (raz do roku)

P- prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla pracownika

Wartość

Zagrożenie

Szansa

10

bardzo prawdopodobne

50% (1 na 2)

6

całkiem możliwe

10% (1 na 10)

3

mało prawdopodobne ale możliwe

1% (1 na 100)

1

tylko sporadycznie możliwe

0,1% (1 na 1000)

0,5

możliwe do zaistnienia

0,01% (1 na 10 000)

0,2

praktycznie możliwe

0,001% (1 na 100 000)

0,1

tylko teoretycznie możliwe

0,0001% (1 na 1 000 000)

R - Ryzyko zawodowe, wartość liczbowa

Wartość R

Kategorie ryzyka

Działanie zapobiegawcze

R=<20

pomijalne

wskazana kontrola

20<R<70

małe

potrzebna kontrola

70<R<200

istotne

potrzebna poprawa

200<R<400

duże

potrzebna natychmiastowa poprawa

R>400

bardzo duże

wskazane wstrzymanie pracy