Wykłady w języku polskim:

wykład 1

wykład 2

wykład 3

wykład 4

wykład 5

wykład 6

wykład 7

Wykłady w języku angielskim:

Introduction to cryst space groups

Introduction to group representations

Research the symmetry group

Transformations in crystallography

Example 1

Example 2

Example 3