Badania naukowe:

Zastosowanie teorii grup i reprezentacji do badania przemian fazowych w kryształach i innych układach złożonych o znanej grupie symetrii fazy początkowej

  • Przemiany strukturalne typu porządek-nieporządek (wodór w metalach i innych strukturach krystalicznych, stopy)
  • Przemiany strukturalne typu przesunięcia, porządkowanie się momentów dipolowych
  • Przemiany magnetyczne - tworzenie się współmiernych i niewspółmiernych struktur magnetycznych
  • Porządkowanie się klastrów w złożonych układach wieloatomowych, porządkowanie się momentów kwadrupolowych
  • Zastosowanie metod teorii grup i reprezentacji do analizy złożonych układów socjologicznych ( social networks )

    Publikacje

    Konferencje