Andrzej Skoczeń
Dzień Dobry
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek >>
Good Morning
CERN
Technology Department
Machine Protection and Electrical Integrity
Electronics for Protection >>


Dydaktyka - semestr letni 2017/2018:

Nauka:


Ostatnia publikacja pdf


Układy Elektroniczne
laboratorium
program
Informatyka Stosowana, studia I st., IV sem. >>


Elektroniczna Aparatura Dozymetryczna
wykład i laboratorium
program
Fizyka Medyczna, Dozymetria i elektronika w medycynie, studia II st., I sem. >>


Komputerowe projektowanie elektroniki >>

AGH-UST WFiIS CERN TE-MPE