Z. Stęgowski

    Zdzisław
                Stęgowski

Zespół BBiŚ    Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej  A G H


START

dydaktyka

badania

publikacje

internetFizyka  widmo   

Kierunek Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Informacje dla całego Kierunku

Daty poniedziałków kiedy nie będzie wykładów:
23.10.2017,   27.11.2017,   18.12.2017

Informacje dla grupy 2

zestaw zadań na 16 października 2017
zestaw zadań na 23 października 2017
zestaw zadań na 30 października 2017
6 listopada 2017 - kolokwium
zestaw zadań na 13 listopada 2017