Z. Stęgowski

    Zdzisław
                Stęgowski

Zespół BBi¦    Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej  A G H


START

dydaktyka

badania

publikacje

internetFizyka  widmo   

Kierunek Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Informacje dla całego Kierunku

 
brak

Informacje dla grupy 2

zestaw zadań na 1 marca 2018
zestaw zadań na 8 marca 2018
zestaw zadań na 15 marca 2018
zestaw zadań na 22 marca 2018
zestaw zadań na 29 marca 2018 
5 kwietna 2018- kolokwium
zestaw zadań na 12 kwietnia 2018
zestaw zadań na 19 kwietnia 2018
zestaw zadań na 26 kwietnia 2018